BIM-tekniker anlegg

BIM-teknikere med spesialiseringen innen anlegg er et nytt studium fra høsten 2020. BIM-A kompetanse er svært etterspurt fra bransjen.BIM står for BygningsInformasjonsModellering, og på dette deltidsstudiet, lærer du både digital 3D modellering av anleggskonstruksjoner samt metoder for samhandling og koordinering av byggeprosesser. For fagarbeidere med interesse for digitale verktøy gir BIM-A store muligheter.

NYHET!

 • Lokalt opptak Fagskolen i Østfold (se info lenger ned)

Dette studiet rekrutterer studenter med fagbrev/svennebrev i anleggsteknikk som anleggsmaskinfører, asfaltør, banemontør, fjell- og bergverksarbeider, vei- og anleggsarbeider o.l.

Opptakskrav

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev i bygg- eller anleggsfag. 

Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven innen 1. oktober samme år.

2. Søkere med 2-årig teknisk fagskole innen Bygg- og anleggsfag samt søkere med høyskoleutdanning innen Bygg- og anleggsfaget med relevant praksis har mulighet til å søke opptak på bakgrunn av realkompetanse.

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet består av tre hovedemner, Kommunikasjon, PSI og BIM-A:

1. Kommunikasjon

 • Rapportskriving og formelle tekster inkl. møteinnkallinger og møtereferat
 • Gruppedynamikk og samarbeid
 • Problemstillinger

2. PSI (prosess, samhandling og informasjonsflyt)

 • Struktur og databehandling
 • Digital kommunikasjon og digital tallbehandling
 • Samhandling og koordinering
 • Papirløse byggeplasser
 • IFC og modellkontroll
 • BIM maual
 • Georeferering
 • Modell-kontroll og -berikelse

3. BIM-A (Bygninginformasjonsmodellering - Anlegg)

 • 3D-modellering og bearbeiding av informasjon
 • Modellbasert tegningsforståelse og dokumentasjon
 • AR og VR
 • 4D og 5D
 • Programmering / paramereisk design

I tillegg har studentene anledning til å hospitere to uker på en arbeidsplass, gjerne hos en rådgiver-, entreprenør-, arkitekt- eller ingeniørbedrift, fortrinnsvis på våren. Hospitering er ikke obligatorisk, men sterkt anbefalt.

Kompetanse og jobbmuligheter

Yrkestittelen BIM-tekniker anlegg gir deg svært gode jobbmuligheter hos større entreprenører, rådgivere, programvareleverandører, landskapsarkitektfirmaer, ferdighus-fabrikanter og i undervisningssektoren. 

Søk opptak

Ønsker du å søke på dette studiet må du fylle ut et elektronisk søknadskjema på Fagskolen i Østfold sine nettsider.

Søknadsskjemaet ligger på "slik søker du", med søknadsfrist 30.september: https://fagskolen-ostfold.no/slik-soker-du

Dette skal du vedlegge søknaden:

 • vitnemål/fagbrev
 • arbeidserfaring (om du søker på realkompetansevurdering)


Informasjon med forbehold om trykkfeil.