BIM fordypning anlegg

BIM-teknikere med spesialiseringen innen anlegg er et nytt studium. BIM-A kompetanse er svært etterspurt fra bransjen. BIM står for BygningsInformasjonsModellering, og på dette deltidsstudiet lærer du både digital 3D modellering av anleggskonstruksjoner samt metoder for samhandling og koordinering av byggeprosesser. For fagarbeidere med interesse for digitale verktøy gir BIM-A store muligheter.

Dette studiet rekrutterer studenter med fagbrev/svennebrev i anleggsteknikk som anleggsmaskinfører, asfaltør, banemontør, fjell- og bergverksarbeider, vei- og anleggsarbeider o.l.

Opptakskrav

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak ››

a) Relevant fag- eller svennebrev, eller
b) Søkere som ikke fyller kravene a, og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av relevant realkompetanse. 

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

Aktuelle fagbrev

 • Anleggsgartnerfaget
 • Anleggsmaskinførerfaget
 • Asfaltfaget
 • Banemontørfaget
 • Betongfaget
 • Fjell- og bergverksfaget
 • Limtreproduksjonsfaget
 • Murer- og flisleggerfaget
 • Murerfaget
 • Rørleggerfaget
 • Steinfaget
 • Stillasbyggerfaget
 • Tømrerfaget
 • Vei- og anleggsfaget
 • Veidrift- og veivedlikeholdsfaget

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet består av tre hovedemner, Kommunikasjon, PSI og BIM-A:

1. Kommunikasjon

 • Rapportskriving og formelle tekster inkl. møteinnkallinger og møtereferat
 • Gruppedynamikk og samarbeid
 • Problemstillinger

2. PSI (prosess, samhandling og informasjonsflyt)

 • Struktur og databehandling
 • Digital kommunikasjon og digital tallbehandling
 • Samhandling og koordinering
 • Papirløse byggeplasser
 • IFC og modellkontroll
 • BIM maual
 • Georeferering
 • Modell-kontroll og -berikelse

3. BIM-A (Bygninginformasjonsmodellering - Anlegg)

 • 3D-modellering og bearbeiding av informasjon
 • Modellbasert tegningsforståelse og dokumentasjon
 • AR og VR
 • 4D og 5D
 • Programmering / paramereisk design

I tillegg har studentene anledning til å hospitere to uker på en arbeidsplass, gjerne hos en rådgiver-, entreprenør-, arkitekt- eller ingeniørbedrift, fortrinnsvis på våren. Hospitering er ikke obligatorisk, men sterkt anbefalt.

Kompetanse og jobbmuligheter

Yrkestittelen BIM-tekniker anlegg gir deg svært gode jobbmuligheter hos større entreprenører, rådgivere, programvareleverandører, landskapsarkitektfirmaer, ferdighus-fabrikanter og i undervisningssektoren. 

Studiekostnader

Studier ved Fagskolen i Viken er offentlig finansiert. Les mer om studiekostnader

De aller fleste studier hos oss gir rett til lån og stipend i Lånekassen. Les mer om lån og stipend. 

Informasjon med forbehold om trykkfeil.


Informasjon med forbehold om trykkfeil.