Flerkulturelt helsearbeid

Utdanningen vil gi fagarbeidere oppdatert kunnskap om det flerkulturelle samfunn, helse og helserelaterte utfordringer og utfordringer knyttet til språk og kommunikasjon.

For å skape en likeverdig helsetjeneste er det viktig at ansatte i helse- og omsorgssektoren har kunnskap og kompetanse om innvandrers helse, slik at de kan yte god hjelp og omsorg til mennesker med en annen landbakgrunn. Det er et generelt behov for økt kunnskap og kompetanse innen kulturelt tilpasset helsearbeid på alle nivåer innen helse- og omsorgssektoren. Utdanningen Flerkulturelt helsearbeid vil gi fagarbeidere en økt faglig kompetanse innen flerkulturelle samfunn, helse og helserelaterte utfordringer og utfordringer knyttet til språk og kommunikasjon.

Opptakskrav

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak ››

a) Relevant fagbrev, eller
b) Generell studiekompetanse, jf. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring nivå 4 med autorisasjon som helsearbeider (sykepleier, vernepleier).
c) Søkere som ikke fyller kravene a eller b, og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. 

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

Les mer om opptakskravene i studieplanen.

Relevante fagbrev

  • Aktivitørfaget
  • Ambulansefaget
  • Barne- og ungdomsarbeiderfaget
  • Helsearbeiderfaget

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet består av tre hovedemner i tillegg til hovedprosjekt:

  1. Flerkulturelt samfunn
  2. Helse og helserelaterte utfordringer
  3. Kommunikasjon og språklige utfordringer
  4. Hovedprosjekt

Kompetanse og jobbmuligheter

Du kvalifiserer deg til å jobbe innfor det flerkulturelle samfunn, med helse og helserelaterte utfordringer. Du vil kunne jobbe med eldre, mennesker med funksjonsnedsettelse, barn og unge innen det flerkulturelle samfunnet med helserelaterte utfordringer.

Studiekostnader

Studier ved Fagskolen i Viken er offentlig finansiert. Les mer om studiekostnader

De aller fleste studier hos oss gir rett til lån og stipend i Lånekassen. Les mer om lån og stipend. 

Informasjon med forbehold om trykkfeil