Ambulanseoperativ ledelse og prehospital pasientbehandling

Videreutdanningen vil bidra til å heve det faglige nivået hos ambulansefagarbeidere, som vil oppnå bred kompetanse innenfor ambulansefagets ansvarsområder og dermed være et viktig bidrag til å styrke fremtidens helsevesen med dyktige fagfolk.

Gjennom utdanningen får studentene styrket sin kompetanse innen  operativ ledelse med  fokus på innsatsledelse i ambulansetjenesten, dette vil styrke ambulansefagarbeiderens rolle i samarbeid med andre etater og styrke evnen til vurdering og prioritering når det gjelder pasienters, kollegaers og andres sikkerhet. Ambulansetjenesten møter ofte ulike sårbare pasientgrupper i oppdrag, gjennom utdanningen vil studentene få økte kunnskaper og ferdigheter i forhold til særskilte pasientgrupper ambulansearbeideren møter i arbeidshverdagen.

Opptakskrav

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak ››

Relevant fagbrev og autorisasjon som ambulansearbeider

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

Les mer om opptakskravene i studieplanen.

Relevante fagbrev

  • Helsearbeiderfaget
  • Ambulansefaget

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet er nett- og samlingsbasert og går over to år med tre samlinger av tre dager pr. semester. De ukene det ikke er samlinger er det nettundervisning en fast dag i uken. Studiet er bygget opp med en kombinasjon av forelesninger, ferdighet og simuleringstrening, gruppearbeid og prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer. 

Studiet har et omfang av 60 studiepoeng og består av understående emner

  1. Operativ psykologi og situasjonsbestemt kommunikasjon
  2. Ambulanseoperativ ledelse
  3. Akuttmedisinske tilstander hos eldre
  4. Psykiske lidelser og ruslidelser
  5. Fødsler, nyfødte og akutt syke barn
  6. Hovedoppgave

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for arbeid innen ambulansetjenesten og bidrar med kompetent og trenet personell som bidrar til samarbeid, samhandling og utvikling av tjenesten som kan øke kvalitet og utnyttelse av ressurser i den akuttmedisinske kjeden.

Studiekostnader

Studier ved Fagskolen i Viken er offentlig finansiert. Les mer om studiekostnader

De aller fleste studier hos oss gir rett til lån og stipend i Lånekassen.
Les mer om lån og stipend. 

Informasjon med forbehold om trykkfeil.