Aktivitet og deltakelse, velferdsteknologi og hjelpemidler

Dette er modul 6 i utdanningen Arbeid med sårbare barn og unge, som er et helsefag. Denne modulen gir 10. studiepoeng. Søk opptak på skolens nettside.

Dette er en modul i et helsefaget Arbeid med sårbare barn og unge  som har er omfang på 60 studiepoeng med 6 fleksible emner à 10 studiepoeng. Du kan selv velge enkelte emner etter eget kompetansebehov, da modulene gjennomføres uavhengige av hverandre, noe som gjør det lettere å kombinere studiet med jobb og andre forpliktelse. Fullfører du alle seks emnene får du et vitnemål med fullført fagskolegrad.

Modulen er nettbasert kombinert med tre fysiske samlinger ved studiested Fredrikstad.

Med denne utdanningen vil du kunne bidra til å bygge opp et faglig godt tilbud i helse- og omsorgstjenesten, og bedre oppfølging og sikre helhetlige, koordinerte og trygge tjenester. Utdanningen er rettet mot fagarbeidere som arbeider med barn og unge innen institusjoner for helse og oppvekst. Du vil få verktøy til å vurdere den enkeltes behov og gi individuelt tilpasset oppfølging av hvert barn og hver enkelt familie.

Modulbasert videreutdanning

Hver modul går over 3 måneder og består av 3 fysiske samlinger over 2 sammenhengende dager. Mellom samlingene vil også være veiledning og nettundervisning på kvelden. 

Semesteravgift blir fakturert til aktive studenter hvert halvår.

Søk opptak

Vi har 30 studieplasser som fylles opp fortløpende. Ønsker du å ta mer enn et emne, da kan du skrive dette i kommentarfeltet i søknadskjemaet.

Ønsker du mer informasjon om hver enkelt emne, finner du mer informasjon i studieplanen i fanen til høyre. Ved spørsmål om studiet kan du ta kontakt med oss: vikenfs@afk.no

 • Søknadsfrist: 6. februar
 • Oppstart:  Tirsdag 13. februar og onsdag 14. februar.  Dette er første samling i Fredrikstad i hovedbygget. Rom 216.
 • Varighet: uke 7 til uke 20 (eksamen uke 20)
 • Samlinger: Samlinger i følgende uker: 7, 11, 14 og 19. Samlingene skjer på dagtid fra klokken 08:10 til 13:50.
 • Nettundervisning: Nettundervisning mellom samlingene er tirsdager klokken 18:00 til 21:20.

Opptakskrav

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak ››

a) Relevant fagbrev, eller
b) Relevant treårig yrkesfaglig opplæring, eller 
c) Generell studiekompetanse, jf. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring nivå 4 med autorisasjon som helsearbeider (sykepleier, vernepleier). 
d) Søkere som ikke fyller kravene a eller b, og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagbrev etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

Dette studiet krever politiattest. Etter du har fått studieplass og takket ja til studieplassen, må du søke politiattest. Slik søker du politiattest ››

Les mer om opptakskravene i studieplanen.

Relevante fagbrev

 • Aktivitørfaget
 • Ambulansearbeiderfaget
 • Barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • Helsearbeiderfaget

Relevant yrkesfaglig opplæring

 • Helsesekretær
 • Tannhelsesekretær

Oppbygging av arbeidsformer

Emnet er bygd opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning, praktiske øvelser, simulering, arbeid med arbeidskrav, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer.  Emnet organiseres som nettbasert studium med samlinger, som gjennomføres på deltid, over 13 uker. Mellom samlingen gjennomføres undervisning via nett.

 • Emne 6: Aktivitet og deltakelse, velferdsteknologi og hjelpemidler

Kompetanse og jobbmuligheter

Fagskoleutdanning eller enkeltemner i studiet vil gi oppdatert og spesialisert kompetanse i sitt arbeid med sårbare barn og unge. Utdanningen vil være aktuell ved kommunale helse- og oppfølgingstjenester, enheter/institusjoner som barnehager, SFO og skoler. Dette omfatter tilbud om døgnbehandling, dagbehandling, boligtiltak, arbeids- og sysselsettingstiltak, oppsøkende tiltak, omsorgstiltak, private behandlingstiltak, institusjoner for ungdom, organiserte selvhjelpstiltak og lignende.

Studiekostnader

Studier ved Fagskolen i Viken er offentlig finansiert. Les mer om studiekostnader.
De aller fleste studier hos oss gir rett til lån og stipend i Lånekassen. Les mer om lån og stipend. 

Informasjon med forbehold om endringer.