Virtuelle verktøy

Arbeidslivet er i ferd med å gjennomgå store endringer. Årsaken til dette er at ny teknologi og nye anvendelser av teknologien endrer produkter, forretningsmodeller, logistikk, produksjon og råvareutvinning. I dagens økonomiske og markedsmessige situasjon vil kostnadsreduserende tiltak innen drift og vedlikehold ha stor betydning for en bedrifts suksess og overlevelsesevne.

Virtuelle verktøy er en fagskoleutdanning på 30 stp. 

Den kan enten gjennomføres som stedbasert heltidsstudium, eller nettbasert deltidsstudium med samlinger. 

Studiet vil gi en grunnleggende kompetanse innen bruk av AR/XR teknologi i en arbeidslivssammenheng. Vi ser i dag en rekke initiativ til bruk av denne teknologien innen mange områder. Dette gjør at et bredt spekter av fagområder kan nyttiggjøre seg av det planlagte kurset.

Ny teknologi og nye anvendelser stiller andre krav til kompetanse og samhandlingsformer på alle nivåer i organisasjonene. Solid yrkesfaglig kompetanse og erfaring vil bli viktig i fremtidens arbeidsliv. Fagskolene vil bidra med å tilby etter- og videreutdanning på sitt nivå og deltar i mange sammenhenger med de tre partene i arbeidslivet for å sikre at tilbudene som tilbys er i henhold til arbeidslivets behov i dag, og i fremtiden.

Studiets målgruppe er:

Målgruppen er eksisterende og tidligere ansatte i industrien. Gruppen består av fagarbeidere, ingeniører og andre som kan anvende AR/VR teknologi i forbedringsprosjekter. Studiet er rettet mot teknisk personell, men favner bredt slik at deltakere fra ulike yrkesgrupper, som f.eks. logistikk og opplæring, kan ha nytte av å delta.

 

Opptakskrav

For å bli tatt inn på AR/XR i produksjons- og arbeidsprosesser kreves oppnådd fag‐ eller svennebrev, godkjent realkompetanse.

Fag‐ og svennebrevene fra Teknologi og industriell produksjon, Elektro og Data som gir grunnlag for opptak:

IKT-servicefaget

  • Elektrikerfaget
  • Energimontørfaget
  • Energioperatørfaget
  • Elektroreparatørfaget
  • Heismontørfaget
  • Signalmontørfaget

For mer informasjon, se studieplan.

Oppbygging  og arbeidsformer

Studieplanen i Virtuelle verktøy består av 4 emner. Emnene er bygget opp av sentrale temaer med tanke på moderne industrielle prosesser, samt det overordnede læringsutbytte for utdanningen. Emnene bygger på hverandre for å gi studentene en bred kompetanse innen moderne industrielle prosesser.

Emner:

  • Industri 4.0
  • Bærekraftige verdikjeder
  • AR og VR i produksjons- og arbeidsprosesser
  • PowerApps

 

Studiekostnader

Studier ved Fagskolen i Viken er offentlig finansiert. Les mer om studiekostnader

De aller fleste studier hos oss gir rett til lån og stipend i Lånekassen. Les mer om lån og stipend. 

Informasjon med forbehold om trykkfeil.