Industriell digitalisering

Moderne datakommunikasjon har ført til endringer så omfattende at de betegnes som en ny industriell revolusjon. Nå kan den samme produksjonslinjen lage ulike produkter, og ved hjelp av simuleringer minimeres omstillingstiden. Det har skapt et behov for ny kompetanse innen produksjonssystemer.

Utviklingen i industriell produksjon drives av ulike teknologier som gjør den mer fleksibel. Dette innebærer at den samme produksjonslinjen kan lage ulike produkter og varianter av disse. Tiden for omstilling går ned fordi endringer kan utprøves gjennom simuleringer før de settes ut i livet.

I tillegg kommuniserer maskinene sammen via tingenes internett. På denne måten kan de si i fra at de har ferdige varer klare til henting av en autonom transportrobot, eller at de trenger vedlikehold hvis behovet oppstår. De kan også bestille råvarer når lagrene begynner å bli tomme.

Dette studiet er utviklet av Fagskolen i Viken i samarbeid med industrien for å møte disse nye utfordringene. 

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev innen fagretningen elektrofag (programområdene IKT-servicefag, elenergi, automatisering, data og elektronikk, flyfag, kulde- og varmepumpeteknikk) eller teknikk og industriell produksjon (programområdene industriteknologi, anleggsmaskiner, brønnteknikk, bilskade, lakk og karosseri eller kjøretøy)

Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet består av ni emner som gir til sammen 120 studiepoeng. Redskapsemner, grunnlagsemner, fordypningsemner og et hovedprosjekt. 

1.    Realfag (matematikk og fysikk)
2.    Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk)
3.    LØM (ledelse, økonomi, markedsføring)
4.    Elektriske systemer m/lab
5.    Elektroniske systemer m/lab
6.    Tingenes Internett m/lab
7.    Industriell intelligens og autonome systemer med lab
8.    Agil produksjon med lab
9.    Hovedprosjekt 

Alle fordypningsemnene har stort innslag av laboratoriearbeid, og prosjektarbeidsformen er viktig (som for alle fordypninger ved Fagskolen i Viken). 

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet gir deg de nødvendige kunnskaper og ferdigheter for å planlegge, prosjektere, drifte og vedlikeholde moderne produksjonssystemer.