Industri 4.0

Moderne datakommunikasjon har ført til endringer så omfattende at de betegnes som en ny industriell revolusjon. Nå kan den samme produksjonslinjen lage ulike produkter, og ved hjelp av simuleringer minimeres omstillingstiden. Det har skapt et behov for ny kompetanse innen produksjonssystemer.

Utviklingen i Industri 4.0 drives av ulike teknologier som gjør den mer fleksibel. Dette innebærer at den samme produksjonslinjen kan lage ulike produkter og varianter av disse. Tiden for omstilling går ned fordi endringer kan utprøves gjennom simuleringer før de settes ut i livet.

I tillegg kommuniserer maskinene sammen via tingenes internett. På denne måten kan de si i fra at de har ferdige varer klare til henting av en autonom transportrobot, eller at de trenger vedlikehold hvis behovet oppstår. De kan også bestille råvarer når lagrene begynner å bli tomme.

Dette studiet er utviklet av Fagskolen i Viken i samarbeid med industrien for å møte disse nye utfordringene. 

Neste oppstart: Høst 2024


NB! Det er kun tilgang til studieplan for oppstart høsten 2023. Studieplan for høsten 2024 er under oppdatering. Endringer kan derfor forekomme. Ny studieplan blir publisert i løpet av våren 2024. 
 

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet består av ni emner som gir til sammen 120 studiepoeng. Redskapsemner, grunnlagsemner, fordypningsemner og et hovedprosjekt. 

1.    Realfag (matematikk og fysikk)
2.    Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk)
3.    LØM (ledelse, økonomi, markedsføring)
4.    Elektriske systemer m/lab
5.    Elektroniske systemer m/lab
6.    Tingenes Internett m/lab
7.    Industriell intelligens og autonome systemer med lab
8.    Agil produksjon med lab
9.    Hovedprosjekt 

Alle fordypningsemnene har stort innslag av laboratoriearbeid, og prosjektarbeidsformen er viktig.

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet gir deg de nødvendige kunnskaper og ferdigheter for å planlegge, prosjektere, drifte og vedlikeholde moderne produksjonssystemer. 

Informasjon med forbehold om endringer.

Opptakskrav

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak ››

a) Relevant fag- eller svennebrev, eller
b) Relevant treårig yrkesfaglig opplæring, eller 
c) Søkere som ikke fyller kravene a eller b, og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av relevant realkompetanse. 

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

Godkjente fagbrev

 • Anleggsmaskinmekanikerfaget
 • Automatiseringsfaget
 • Avionikerfaget
 • Bilfaget, lette kjøretøy
 • Bilfaget, tunge kjøretøy
 • Bilskadefaget
 • Boreoperatørfaget
 • Brønnfaget, elektriske kabeloperasjoner
 • Brønnfaget, havbunnsinstallasjoner
 • Brønnfaget, komplettering
 • Brønnfaget, kveilerøroperasjoner
 • Brønnfaget, mekaniske kabeloperasjoner
 • Brønnfaget, sementering
 • CNC-maskineringsfaget
 • Dataelektronikerfaget
 • Dimensjonskontrollfaget
 • Elektrikerfaget
 • Elektroreparatørfaget
 • Energimontørfaget
 • Energioperatørfaget
 • Fjernstyrte undervannsoperasjoner
 • Flymotormekanikerfaget
 • Flystrukturmekanikerfaget
 • Flysystemmekanikerfaget
 • Komposittbåtbyggerfaget
 • Grafisk produksjonsteknikk
 • Heismontørfaget
 • Hjulutrustningsfaget
 • IKT-servicefaget
 • Industrimekanikerfaget
 • Industrimontørfaget
 • Kulde- og varmepumpemontørfaget
 • Landbruksmaskinmekanikerfaget
 • Låsesmedfaget
 • Maritim elektrikerfaget Vg4
 • Modellbyggerfaget
 • Motormekanikerfaget
 • Motormekanikerfaget
 • Motorsykkelfaget
 • NDT-kontrollørfaget
 • Polymerkomposittfaget
 • Produksjonselektronikerfaget
 • Produksjonsteknikkfaget
 • Signalmontørfaget
 • Tavlemontørfaget
 • Telekommunikasjonsmontørfaget
 • Termoplastfaget
 • Togelektrikerfaget
 • Viklerfaget

Relevant yrkesfaglig opplæring

 • Romteknologi

Studiekostnader

Studier ved Fagskolen i Viken er offentlig finansiert. Les mer om studiekostnader

De aller fleste studier hos oss gir rett til lån og stipend i Lånekassen. Les mer om lån og stipend.