Batterifagskolen

NB! Batterifagskolen blir ikke tilbudt for nye studenter skoleåret 23/24.

Fagskolen i Viken samarbeider med Fagskolen i Vestland, Fagskolen i Rogaland, Fagskolen i Nordland og Fagskolen i Innlandet om å etablerte Norges første fagskolestudium for batteriindustrien med oppstart januar 2023. Studieløpet er modulbasert og sammensatt av enkeltmoduler.

Nyhet!

Store deler av arbeidslivet har behov for økt kompetanse innen batteriteknologi, og batteriindustri sees som en unik industrimulighet for Norge. Per i dag finnes det få utdanningstilbud rettet mot batteriindustri i Norge, og dette tilbudet er det første på fagskolenivå. Dette er derfor en unik mulighet for deg som ønsker å posisjonere deg og din kompetanse inn mot det som kan bli Norges neste industrieventyr. 

Lokale opptak 

Studiet søkes på gjennom lokale opptak og du må legge ved relevant dokumentasjon på fagbrev eller realkompetanse. Søknadsfrist 1. desember 2022. Svar på søknad sendes etter søknadsfristen har gått ut. 

 • Nettbasert med samlinger 
 • Varighet 2 år
 • 60 studiepoeng

Vi har 60 studieplasser for oppstart i januar 2023. Du melder deg automatisk på alle modulene når du søker lokalt opptak. Ønsker du å delta på enkeltmoduler, håndteres dette etter opptak. Ved spørsmål om studiet kan du ta kontakt med Vibe Haugejorden: vibeh@viken.no

Opptakskrav

a) Relevant fag- eller svennebrev. 
b) Søkere som ikke fyller kravene a, og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av relevant realkompetanse. 

Hva kan være relevante fagbrev?

Utdanningprogram elektro og datateknologi innenfor flere programområder.

Utdanningsprogram teknologi- og industrifag innen flere programområder.

Er du usikker på om fagbrevet kvalifiserer? Send oss gjerne en henvendelse. Kontakt vibeh@viken.no

Oppbygging og arbeidsformer

Studieløpet har et omfang på 60 studiepoeng og 2 års varighet. Det består av seks emner av ulikt omfang. For pilotgjennomføring er det 60 studieplasser som fordeles på to klasser. Merk at det er mulig å delta på enkeltmoduler, men du søker på hele studieløpet. 

Studiet organiseres på følgende måte: 

 • 1-årig utdanning fordelt over 2 år som nettbasert deltidsstudium med samlinger. 

 • Studiet innebærer minst 1 fysisk samling per modul. Merk at samlingene vil bli gjennomført ved ulike relevante lokasjoner i Norge, og det må påregnes kostnader  for reise og opphold til disse samlingene.
 • I tillegg kommer ukentlig nettundervisning og veiledning individuelt og i grupper. 

Studiet består av 6 moduler;

 • Emne 1 :   Batteriindustri og bærekraft
 • Emne 2 :   Elektrokjemi og materialteknikk for batterier
 • Emne 3:    Fleksibel digitalisert batteriproduksjon
 • Emne 4:    Logistikk og sporbarhet i produksjonen
 • Emne 5:    SMART vedlikehold
 • Emne 6:    Industriell Intelligens

Merk at modulene ikke nødvendigvis gjennomføres i rekkefølgen over. 

Eksempler på undervisnings- og læringsformer er: 

 • Forelesninger 
 • Stedbasert undervisning 
 • Nettbasert undervisning 
 • Egenstudier 
 • Veiledning 
 • Flipped classroom 
 • Ferdighetstrening/simulering 
 • Gruppearbeid 
 • Prosjektarbeid 
 • Problembasert læring (PBL) 

Kostnader

Pilotkjøringen av studiet er finansiert gjennom eksterne midler fra bransjeprogram. Studentene vil kun bli fakturert semesteravgift for studiested med samskipnad. I tillegg kommer kostnader til reise og opphold for fysiske samlinger, pensum og nødvendig utstyr som PC, hodetelefoner og liknende. 

Se oversikten over studiekostnader her.

Kompetanse og jobbmuligheter 

Studentene skal etter gjennomført utdanning ha lagt et grunnlag for livslang læring og kontinuerlig omstilling. Studenten vil etter gjennomført studie være rustet til arbeidsoppgaver i batteriindustrien og øvrige bransjer hvor kompetanse om batterifag og batteriproduksjon er sentralt.

Informasjon med forbehold om trykkfeil.