Studiekostnad Vestby

Årsavgiften er kr 1.500,- for alle studenter i Vestby, den betales for hele skoleåret. Avgiften dekker administrasjonskostnader, diverse læringsmateriell som gjøres tilgjengelig på læringsplattformen, medlemskap i Studentsamskipnaden og avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF).

Særutlegg for nettstudenter ved tekniske utdanninger dekker merkostnadene knyttet til egne lisenser for og organiseringen av nettstudiene.

Gjeldende satser er kr. 5000,-/år.