Studiekostnad Fredrikstad

Årsavgift

Årsavgiften er kr 1.500,- for alle studenter ved studiestedet Fredrikstad, den betales for hele skoleåret. Avgiften dekker administrasjonskostnader, diverse læringsmateriell som gjøres tilgjengelig på læringsplattformen, medlemskap i Studentsamskipnaden og avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF).

Særutlegg for nettstudenter ved tekniske utdanninger dekker merkostnadene knyttet til egne lisenser for og organiseringen av nettstudiene. Gjeldende satser er kr. 5000,-/år.

Andre kostnader i Fredrikstad;

  • Ved tap av ID kort, ilegges en avgift for nytt ID-kort: kr 250,-
  • Nytt vitnemål kr 1.000,-
  • Forbedringseksamen kr 1.000,-
  • Ved tap av parkeringskort utstedes ikke nytt. Ikke tilbakelevert parkeringskort ved studieavbrudd, vil studenten belastes et gebyr på kr 4.700,- (gjelder ikke studenter som fullfører studier).