Senter for Erfaringsbasert Læring (SEL)

Senter for erfaringsbasert læring (SEL) er et av to sentre i Norge som er tildelt rollen som Senter for høyere yrkesfaglig utdanning. Senteret skal være en ressurs for hele fagskolesektoren.

Senter for erfaringsbasert læring skal være landets mest anerkjente kapasitet på høyere yrkesfaglig utdanning og bidra til banebrytende utvikling av sektoren.

 

Det skal ta initiativ til, og bidra til innovasjon, og etableringen av en unik pedagogisk plattform for sektoren. Dette skal gjøres ved å aktivt involvere studenter, arbeidslivsrepresentanter, lærere, ledere og øvrige ansatte innenfor høyere yrkesfaglig utdanning.

Det overordnede målet med senterordningen er å heve statusen til høyere yrkesfaglig utdanning og stimulere til utvikling av fremragende kvalitet i utdanningene. Senterordningen skal gi fremragende fagskoler ressurser til å jobbe langsiktig med kvalitetsutvikling og innovasjon i høyere yrkesfaglig utdanning.

Ordningen skal også stimulere til økt samarbeid mellom fagskoler, mellom ulike utdanningsnivå, og styrket samarbeid med arbeidslivet.

Senterets samarbeidspartnere

Våre samarbeidspartnere er en viktig forutsetning for sektoren og SEL sin utvikling. Vi er stolte av å ha med oss disse ressursene på laget.

 

Fagskolen Innlandet

Høyskolen for yrkesfag

University College Northern Denmark

Viken fylkeskommune

Sykehuset Østfold Helseforetak

Norsk Hydro