Særskilt tilrettelegging hos studiesteder ved Strømmen, Bjørkelangen, Rud og Vestby

Studentene ved fagskolen representerer et stort mangfold. Så langt det er mulig skal vi legge til rette for at alle med funksjonsnedsettelser skal lykkes med sine studier.
Kurs

Hvordan gå frem?

Man søker tilrettelegging via Visma InSchool.

Tilrettelegging på eksamen som for eksempel lengre tid, skjermet rom og opplest oppgave kan søkes om via Visma InSchool. Du må legge ved dokumentasjon på dine utfordringer som kan forklare at du har behov for tilrettelegging på eksamen.

Ved annen individuell tilrettelegging så ta kontakt med kontaktpersonen ved ditt studiested. 

Meld i fra/søk allerede ved skolestart om du har behov for tilrettelegging