Restaurantledelse

I kurset Restaurantledelse får du kunnskap om restaurantdrift fra et ledelsesperspektiv. Kurset berører viktige fokusområder fra Riksavtalens og AML bestemmelser, bedriftskultur- og serviceledelse, til HR- og personalledelse, til konseptutvikling og merkevarebygging.

Innhold

  • Har kunnskap om hva det innebærer å drive en restaurant og hvilke økonomiske og konseptuelle utviklingsmuligheter bransjen har ved utøvelsen av profesjonell drift. 
  • Kan anvende verktøy til modellering og analyser av planlegging og drift av restauranter, herunder vaktlister, forbedringsprosesser, roller og funksjoner.