Opptak Observasjons- og vurderingskompetanse - Studiested Fredrikstad og Indre Østfold

Informasjon om søknadsfrister og opptak for modulstudiet Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten.
Observasjon

Ledige emner 2023/2024

Du kan søke på alle enkeltemnene i studiet Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten, for studiested Fredrikstad og Indre Østfold. Begge studiesteder har like datoer og klokkeslett.

For å søke på emnene går du til vårt elektroniske søknadsskjema for Lokale opptak eller ved å klikke på søkeknappen til høyre her.
 

Spesifiser i kommentarfeltet i søknadskjemaet hvilket emne og uke du søker på. Om du ønsker å søke på flere emner, skriver du det i emnefeltet i søknadsskjema.

 

Oppmøte Fredrikstad: Helsehuset H2, 5.etg rom 5150
Oppmøte Indre Østfold: Mysen Kulturtorg

 

Emne 1 Observasjon og vurderingskompetanse

Søknadsfrist: Søk fort som mulig, fortsatt ledige studieplasser!

Oppstart: Torsdag 24.august 2023, kl. 08:10-14:45. 

Varighet: uke 34 til uke 45 (Eksamen uke 45)

Samlinger: Samlinger torsdager i følgende uker: 34, 36, 38, 41 og 43. Samlingene skjer på dagtid fra klokken 08:10 til 14:45.

Nettundervisning: Nettundervisning mellom samlingene er torsdager klokken 17:00 til 21:15.

 

Emne 5  Hverdagsrehabilitering

Oppstart: Tirsdag 14. november 2023

Varighet: uke 46 til uke 5, 2024 (Eksamen uke 5)

Samlinger: Samlinger tirsdager i følgende uker: 46, 48, 50, 1 og 3. Samlingene skjer på dagtid fra klokken 08:10 til 14:45.

Nettundervisning: Nettundervisning mellom samlingene er tirdager klokken 17:00 til 21:15.
 

Emne 2 Kronisk sykdom

Søknadsfrist: 19. november 2023

Oppstart: Torsdag 23. november 2023, kl. 08:10-14:45. 

Varighet: uke 47 til uke 6 (Eksamen uke 6)

Samlinger: Samlinger torsdager i følgende uker: 47, 49, 51, 2 og 4. Samlingene skjer på dagtid fra klokken 08:10 til 14:45.

Nettundervisning: Nettundervisning mellom samlingene er torsdager klokken 17:00 til 21:15.

 

Emne 6  Velferdsteknologi

Oppstart: Tirsdag 13. februar 2024

Varighet: uke 7 til uke 19  (Eksamen uke 19)

Samlinger: Samlinger tirsdager i følgende uker: 7, 10, 12, 15 og 17. Samlingene skjer på dagtid fra klokken 08:10 til 14:45.

Nettundervisning: Nettundervisning mellom samlingene er tirdager klokken 17:00 til 21:15.

 

Emne 3 Demens

Søknadsfrist: 25. februar 2024

Oppstart: Torsdag 29. februar 2024, kl. 08:10-14:45. 

Varighet: uke 9 til uke 20 (Eksamen uke 20)

Samlinger: Samlinger torsdager i følgende uker: 11, 13, 14, 16 og 18. Samlingene skjer på dagtid fra klokken 08:10 til 14:45.

Nettundervisning: Nettundervisning mellom samlingene er torsdager klokken 17:00 til 21:15.