Vil du bli leder i bygg og anleggsbransjen?

Vil du være med å bygge Norge og bidra til å skape varige verdier som både er nyttige og imponerende? Det er alltid behov for fagpersoner som kan både planlegge, prosjektere og bygge boliger, offentlige bygg, tunneler eller broer! Norge trenger folk med fagkompetanse!
ken

Anlegg - bli fagskoleudannet ettertraktet anleggsingeniør

Fordypningen anlegg gir grunnlag for å kunne arbeide med beregning, planlegging og koordinering av produksjon, innkjøp og personalressurser i anleggsprosjekter og dekker alle typer anlegg i jord og fjell, både når det gjelder dimensjonering og drift. I utdanningen inngår også landmåling og kommunalteknikk, med anbud og kalkulasjon, med geoteknikk, fjellarbeid, anleggsdrift og prosjektstyring. Studer på heltid eller nett- og samlingsbasert mens du er i jobb.

Bygg – utdanningen som gir deg mange jobbmuligheter i bransjen

Bygg og anleggsbransjen er i rivende utvikling og dette studiet gir lederkompetanse som kan brukes på mange nivå i bygg- og anleggsbransjen. Lær om forvaltning, drift og vedlikehold av bygg, bygningsfysikk, bygningsproduksjon, betong-, tre- og stålkonstruksjoner, lær å beregne, planlegge og koordinere produksjon, innkjøp og personressurser i et byggeprosjekt. Fremover vil det bygges titusener nye boliger og omfattende infrastruktur. Bli fagskoleingeniør i en bransje som trenger deg.

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) – bli BIM-tekniker med ny kunnskap

Studiet er en fordypning innen konstruksjon og installasjon. Lær å følge et bygg gjennom planlegging, bygging, drift og vedlikehold. Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) er spesialisering innenfor konstruksjon og installasjon. Som BIM-tekniker får du bred kunnskap om digital 3D-modellering av bygningskonstruksjoner og av tekniske installasjoner samt metoder for samhandling og koordinering av byggeprosesser. Har du interesse for digitale verktøy, gir BIM konstruksjon og BIM installasjon store muligheter for framtidig karriere innen planlegging, oppfølging og styring av større og mindre byggeprosesser.

Klima, energi og miljø i bygg (KEM) – faglig og administrativ kompetanse

Studiet innen klima, energi og miljø gir deg tverrfaglig kompetanse og lederkompetanse innen prosjektering, levering og drift av VVS-tekniske installasjoner i bygg. Bransjer innen tekniske anlegg, inneklima, energieffektivitet og miljø trenger fagkompetanse og ledertalenter! Det er i dagens samfunn etablert krav om, og ordning for, energivurdering av klimaanlegg, (kjøleanlegg, ventilasjonsanlegg og kombinasjoner av disse). Studiet gir deg også den kompetansen som kreves av
ordningen for energivurdering av klimaanlegg. 

Folk med fagbrev er mer etterspurte enn folk med mastergrad ifølge NHO barometeret!