Vi er miljøsertifisert

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som ønsker å dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Ordfører Jon-Ivar Nygård overrekker her Miljøfyrtårn-plaketten til Fagskolen i Viken i Fredrikstad.
Ordfører Jon-Ivar Nygård overrekker Mijøfyrtårn-plaketten til Fagskolen i Øtfold
På bildet: Fremst ordfører Jon-Ivar Nygård og prorektor Ketil Solbakke, sammen med studentrepresentanter og ledelsen ved Fagskolen i Viken i Fredrikstad.

Miljøsertifisert fagskole

Fagskolen i Viken ble miljøsertifisert og godkjent som Miljøfyrtårn i juni 2019. Det er viktig å ha fokus på miljøet i hverdagen, derfor ønsket vi å dokumentere vår miljøinnsats og forbedre oss i fremtiden. Miljøfyrtårn forplikter, vi skal hvert år levere en klima- og miljørapport, og hvert tredje år bli revidert og resertifisert. 

Vi er stolt over å være miljøsertifisert for å fremme bærekraftige valg, bidra til en grønn fremtid og ta et kollektivt ansvar for å oppnå FNs bærekraftsmål. 

Ordfører på besøk

Det var ordfører Jon-Ivar Nygård i Fredrikstad kommune som sto for den offisielle overrekkelsen av Miljøfyrtårn-plaketten. Samtidig fikk ordføreren god informasjon om høyere yrkesfaglig utdanning.

Dette er Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Over 6000 virksomheter er sertifisert som Miljøfyrtårn – fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner. Med tilpassede kriterier for over 80 ulike bransjer, gjør Miljøfyrtårn bærekraft konkret og lønnsomt. 

Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser.

Les mer på miljofyrtarn.no ››