Ta en eller flere moduler innen observasjons- og vurderingskompetanse

Pilotstudie for helsefagarbeidere er en suksess etter første kull
Ta en eller flere moduler innen observasjons- og vurderingskompetanse

Fornøyde studenter

Anette og Lise har studert Modul 1 og de ser mange gode grunner til at også du bør ta videreutdanningen.

– Jeg anbefaler andre å ta denne videreutdanningen fordi du blir bedre rustet når det oppstår akutte situasjoner i Hjemmesykepleien, Sykehjem eller Boveiledning. Jeg har også fått god kunnskap om sepsis, som jeg hadde lite kunnskap om tidligere. Og har lært meg News score som jeg benytter i jobb og lærer videre til mine kollegaer, forteller Anette Blomberg.

–Dette modulstudie har vært helt perfekt for meg! Det har latt meg kombinere både familieliv og jobb. Det har også gitt meg muligheten til å samle studiepoeng på bare 12 uker. Kompetansen er veldig aktuelt for den jobben jeg gjør som sykepleier. Jeg har fått en grundig opplæring og oppfriskning av de ulike observasjons- og vurderingsverktøyene vi har, samt å få en god struktur på observasjonen og vurderingen jeg gjør, forteller Lise Bråthe.
 
Les også «Lise (44) er sykepleier, hun ville friske opp observasjonsverktøyene»

Tryggere i jobben

– Kompetanseøkning er viktig! Ved å øke kompetansen vil du oppleve en bedre hverdag med økt mestring og klare å stå i fremtidens utfordringer. Dette studiet ruster helsefagarbeidere til å gjøre målinger og oppdage forverring av tilstand tidlig. På den måten kan man forhindre komplikasjoner og i verste fall død. De fleste studentene våre føler de har blitt tryggere i jobben etter å tatt dette studiet, sier faglærer Pia Thomassen. 

Gratis utdanning

Fagskolen i Viken er en offentlig fagskole hvor alle studier er gratis.
Studiemateriell som bøker og PC må du bekoste selv. Enkelte nettstudier har også en avgift. Info om studiekostnader kan du lese her ››

Nettbasert med samlinger

At du kan studere på nett gjør det fleksibelt i hverdagen. På samlingene blir du godt kjent med medstudenter og faglærer, og du vil få god oppfølgning og veiledning underveis i studieløpet.

Modulbasert – studer når du vil!

Dette studiet er på 60 studiepoeng om du fullfører alle 6 modulene. Du kan selv velge å ta en eller flere moduler som er aktuelle for deg. Hver modul gir 10. studiepoeng og tar 3 måneder å gjennomføre. Dette er en enkel og fleksibel måte å oppdatere kompetansen på etter behov!