Spesialisert datasenterstudie skal tilfredsstille etterspørselen i bransjen

Fagskolen i Viken utvikler et nettbasert utdanningsløp som skal gi fagarbeidere i datasenterbransjen etterspurt spesialisert fagkompetanse. «Vi i bransjen har selv vært involvert i utarbeidelsen av læreplanen, så vi vet at studenter på denne linjen vil innfri kompetansekravene i bransjen.» sier Chief Operating Officer i Green Mountain, Truls Dishington

COO, Truls Dishington i Green Mountain ble godt tatt i mot av fra venstre; Utviklingsleder Jonny  Pettersen, rektor Eirik Hågensen og fagleder Per Anton Hansen.
COO, Truls Dishington i Green Mountain ble godt tatt i mot av fra venstre; Utviklingsleder Jonny Pettersen, rektor Eirik Hågensen og fagleder Per Anton Hansen.

Mange jobbmuligheter i vekstbransje

Norge har alle forutsetningene for å bli en ledende datasenternasjon i Europa; 100% ren fornybar kraft, laveste strømprisene i Europa, et kjølig klima, stabilt samfunn og gode rammevilkår. Den norske regjeringen har også lagt frem sin datasenterstrategi som skal støtte fremveksten av denne vekstnæringen.

Google kjøpte nylig en stor tomt for datasenterutbygging i Skien. Microsoft har etablert seg med to datasenterregioner i Norge. De ledende colocation aktørene som Green Mountain bygger nye sentre og har doblet antall ansatte på et år.

– Den globale datasenterindustrien vokser enormt, og gjør at behovet for kompetent personell øker. I Norge har vi til nå stort sett klart å dekke behovet gjennom intern opplæring, men med den fremveksten vi nå ser vil vi også trenge folk som er utdannet eksternt. Vi snakker om hundrevis av nye arbeidsplasser de nærmeste årene, og enda flere på sikt. Både i selve datasentrene og hos leverandørleddet. Vi i bransjen har selv vært involvert i utarbeidelsen av læreplanen, så vi vet at studenter på denne linjen vil innfri kompetansekravene i bransjen, sier Chief Operating Officer i Green Mountain, Truls Dishington, som nylig besøkte skolen i Kongsberg.

Hva er et datasenter?

Det er mange misforståelser rundt hva et datasenter er og hva de som jobber der gjør. Enkelt fortalt utgjør et datasenter basisinfrastrukturen for den digitaliserte tidsalder. De huser serverparker og nettverksutstyr. Her lagres og prosesseres det enorme mengder data som du og jeg og bedriftene har tilgang til via skyen.  En aktør som leverer datasenter som en tjeneste, slik som Green Mountain, er dermed ansvarlig for den fysiske sikkerheten, strømforsyningen og kjølingen av serverrommene. I tillegg legger datasenteret til rette for konnektivitet mens det er kundene selv som velger sin telekommunikasjonsleverandør og som har kontroll på sitt serverutstyr. Rådgivning og teknikertjenester kan kundene kjøpe av leverandøren.

Ulike typer datasentre

I et samlokaliseringsdatasenter (Colocation) kan kundene ha noen får servere i et fellesrom med andre, de kan ha egne avskilte datarom eller som for de største kundene; egne bygninger på anlegget. Sistnevnte er da designet, bygget og spesialtilpasset av leverandøren spesielt for kunden.  På den andre siden har vi også såkalte Hyperscale datasentre. Dette er en betegnelse som brukes når store selskaper som f.eks. Google oppretter og drifter sine egne datasentre rundt om i verden. Da kjøper de egnede tomter og står selv ansvarlige for bygg og drift. Det gir allikevel store ringvirkninger til vertslandet da de kjøper både strøm og tjenester og ansetter eller outsourcer driften lokalt.

Hvem passer studiet for?

– Dette nye studiet er det første i sitt slag i Nord-Europa og skal gi en helhetlig forståelse av hvordan datasentra drives, forteller utviklingsleder ved Fagskolen i Viken, Jonny Kurt Pettersen. –Vi har lagt dette studieløpet i fagkategorien Elektro og første halvdel av studiet innebærer fellesfag med de andre elektrolinjene. Deretter går vi inn i de spesifikke fordypningsemnene og hovedprosjektet for datasentre.

Fordypningsemnene omfatter Sikkerhet, Prosess og energi med faglig ledelse og Data og nettverk. Hele studiet utgjør til sammen 120 studiepoeng. Den typiske studenten har et fagbrev i bunn (f.eks innen elektro/automatisering/kuldeteknikk e.l.) men ønsker å utvikle seg mer tverrfaglig.

– Hverdagen i et datasenter er aldri lik, så det er en fordel å ha nysgjerrighet utover sitt eget spesialområde. Den ene dagen jobber du med den elektriske infrastrukturen, den neste dagen jobber du mekanisk eller kanskje du må se på brannsystemene. Du må også være forberedt på å håndtere uforutsette feilsituasjoner som kan oppstå. Det er stor variasjon i arbeidsoppgavene, forteller Dishington.

Som ferdigutdannet vil man typisk bli ansatt som driftstekniker, driftsingeniør eller spesialist. Man kan også få ansvar innen design og prosjektledelse av nybygg eller utvidelser av datasentre.

Støttet av bransjen

Den norske datasenterbransjen er i enorm vekst for tiden og har etterspurt spesialisert fagkompetanse til sine datasentre. De har behov for medarbeidere som ønsker å jobbe tverrfaglig innenfor emnene elektro, klima/energi/miljø og sikkerhet. 

Selve studiet ble utviklet i samarbeid med IKT Telemark, aktører i datasenterbransjen og fagskolen. – Vi ble utfordret av bransjen på at det var behov for et spesialisert utdanningsløp knyttet til datasentre. Kompetansemangel ble sett på som en vekstbarriere for denne industrien. forteller daglig leder i IKT-Telemark, Torkild Follaug. – Vi tok derfor på oss et prosjektlederansvar for at bransjen og fagskolen sammen skulle utvikle en lærerplan som passet godt med næringens behov. Det er svært gledelig av studiet ble godkjent og realisert slik at vi kan utvikle den rette kompetanse for fremtidens datasenterindustri, avslutter Follaug.   

Fagskolen i Viken har i Kongsberg en av de fremste og Europas største lab for industriell digitalisering. – Vi har et meget sterkt fagmiljø her og en lang tradisjon for å samarbeide med næringslivet. Det er viktig for oss at våre studenter opparbeider seg kompetansen som fremtidige arbeidsgivere etterspør, sier rektor, Eirik Hågensen.

Vil du vite mer om denne utdannelsen? Les mer her ››

Søk opptak i Samordna opptak fra 1.februar. Søknadsfristen er 15. april.

 

Dishington fikk en grundig omvisning i den imponerende lab’en til Fagskolen Tinius Olsen.
Lab’en er den største i sitt slag ved europeiske skoler.