Rekordmange studenter ved fagskolene

Fagskolene opplever kraftig økning av studenter. Denne høsten er det over 4000 flere studenter ved fagskolene enn året før, iflg. pressemelding fra regjeringen.
Fremtiden ser lys ut

 - Regjeringa har prioritert fagskolene. At fagskolene har flere tusen nye studenter, viser at denne satsingen var riktig, sier forskings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Arbeidslivet etterspør ikke bare lang akademisk utdanning. Fagskolene dekker et viktig behov der det er lagt til rette for å ta en utdanning kombinert med jobb og i ulike livssituasjoner. Det er et stort behov for folk med spesialisert fagskoleutdanning.

Videre satsing i Viken

- Utvikling av fagskolesektoren har vært et av målene til regjeringen de siste årene, og man har fått på plass en rekke nye tiltak som utviklingsmidler og bransjeprogrammer. Bransjeprogrammene er sikret kortsiktig finansiering, det er uavklart hvordan disse skal drives på lengre sikt. Fagskolen i Viken forventer at man nå setter seg ned sammen med de mest aktive aktørene for å se på hvordan bransjeprogrammer og andre etter og videreutdanningstiltak kan gis mer forutsigbare rammer med et langsiktig perspektiv, sier Eirik Hågensen, rektor ved Fagskolen i Viken og fortsetter

- Det er for tiden mange prosesser på gang samtidig, og man må da som skole ikke miste fokuset på kvalitetsutvikling og ordinær studentproduksjon. Noe av utfordringen med å utvikle seg er at det gir økte kostnader, da kvalitet har en pris. Finansieringsmodellen som man har valgt fram til nå gir begrensede muligheter til å utvikle skolene og sektoren. Det forventes derfor at det ikke bare tilføres nye studieplasser i strategien, men man også ser på hvordan hver studieplass er finansiert og kommer med løsninger for å bedre situasjonen.

- I tillegg så er tiden inne for å vurdere om de skolene som har bevist sitt kvalitetsfokus gjennom fagområdeakkrediteringer over flere år kan kvalifisere til institusjonsakkrediteringer.

- Det er viktig at man legger til rett for at fagarbeidere både med og uten fagbrev har en mulighet til å få høyere yrkesfaglig utdanning, spesielt som en motiverende faktor for å velge yrkesfag som karrierevei. Men også for å møte etterspørselen av riktig kompetanse framover.
 

Stort behov for arbeidstakere med fagutdanning

De neste tjue årene kommer etterspørselen etter arbeidstakere med fagbrev og fagskoleutdanning rettet mot industri, bygg og anlegg, håndverk og helsefag til å øke. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).
 

Opptrapping av studieplasser

I budsjettet for neste år er det satt av penger til å trappe opp midler til 2238 studieplasser neste år.

-Til våren skal regjeringen legge frem en egen strategi for fagskolene der både kapasitet og kvalitet blir tema, sier Asheim.

Det ser vi frem til. Fagskolene beviser daglig at de er gode på leveranser. Vi forventer derfor finansiell forutsigbarhet og anerkjennelse (på nivå 6). Det vil gi balanse i høyere yrkesfaglig utdanning og høyere akademisk utdanning.

Hele pressemeldingen fra regjeringen kan du lese HER.