Regjeringen deler ut 5,4 millioner til Fagskolen i Viken

- Disse pengene skal bidra til å gjøre eksisterende og nye utdanningstilbud på fagskolene enda bedre og mer relevante for de som velger å ta en hel utdanning eller fylle på kompetansen sin ved en fagskole.
Eirik Hågensen

Fagskolen i Viken mottar 5,4 millioner

– Det er gledelig at Fagskolen i Viken som er i vekst og som har stor utvikling blir prioritert med statlige midler, disse midlene er med på å sikre og videreutvikle gode læringsutbytter og kvalitet i utdanningen for studentene. Tidsrelevant utstyr er også en viktig faktor for å være relevant for arbeidslivet - sier Eirik Hågensen, rektor ved Fagskolen i Viken.

Rekordmange søkere til fagskolene i år

De siste årene har regjeringen gitt penger til 2 736 nye studieplasser til fagskoler over hele landet. I år har 12 806 søkere søkt om studieplass ved en fagskole gjennom Samordna opptak. Det er en vekst på nesten 30 prosent fra året før hvis vi sammenligner med de samme fagskolene som også var med i opptaket i fjor.

- Vi vet at behovet for flere med fagutdanning vil øke i årene fremover. Det er derfor veldig positivt å se at så mange har valgt å søke seg til en fagskole i år. Flere fagutdannede er helt sentralt for å sikre arbeidskraften og kompetansen vi trenger i årene fremover, sier Asheim.

Fagskolene tilbyr korte, fleksible, yrkesrettede utdanningstilbud som lett kan kombineres med jobb og familieliv. Mange fagskoler har også tilbud som gjør det mulig å studere selv om man ikke bor i nærheten av campus.

Mer kvalitet og utstyr

Samtidig som regjeringen har økt antall studieplasser er det også viktig å styrke kvaliteten på utdanningen. Nå får 60 fagskoler til sammen 54,5 millioner kroner til dette arbeidet. Det er Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku), som tildeler midlene på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

De nye utdanningstilbudene skal utvikles i tett samarbeid med arbeidslivet lokalt og regionalt for å sikre at arbeidslivet får den kompetansen de er ute etter.

Flere studenter gjør også at det trengs mer utstyr til undervisningen. Av midlene er det derfor satt av en egen pott på 10 millioner kroner til utstyr.

Les regjeringens pressemelding her ››