Prosjekt ny fagskoleutdanning- Helsetjenester til sårbare barn og unge

Et bransjeprogram innen helse- og omsorgsektor ved Fagskolen i Viken
Helsetjenester til sårbare barn og unge

Den kommunale helse- og omsorgstjenesten har hovedansvaret for å tilby og yte nødvendige helse- og omsorgstjenester til barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier. Tjenesten skal være tilpasset barn og ungdom med fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelser. 

Barn, ungdom og foreldre med særlige behov skal motta den oppfølgningen de trenger, og nødvendige hensyn og tilpasninger for barn med sykdom eller funksjonsnedsettelser skal avklares. Endringer i helse- og omsorgstjenesten gjør at virksomheter og helsepersonell har behov for økt kompetanse på flere områder.

Videreutdanningen skal gi helsefagarbeidere, barne– og ungdomsarbeidere og andre aktuelle faggrupper en mulighet til å styrke sin kompetanse på en effektiv og fleksibel måte, som kan kombineres med full jobb og et hektisk familieliv. Det skal utvikles en fleksibel og modulbasert videreutdanning på 60 studiepoeng. Den skal gi spisskompetanse på helsetjenester til barn og unge med langvarige og sammensatte behov grunnet somatisk sykdom, psykiske lidelser, nedsatt fysisk funksjonsevne eller psykisk utviklingshemming.  

Studiet vil være inndelt i 6 moduler à 10 studiepoeng. Studenten kan velge å ta hele utdanningen på 60 studiepoeng og få en fagskolegrad eller studenten kan velge enkeltmoduler. 

Samarbeidspartnere

Prosjektgruppen skal definere aktuelle arbeidsarenaer og kompetansekravene til den nye utdanningen innen «Helsetjenester til sårbare barn og unge».

Prosjektets parter;

 • Asker kommune   
 • Flå kommune  
 • Indre Østfold kommune  
 • Lillestrøm kommune  
 • Nesbyen kommune  
 • Sarpsborg kommune  
 • Nesna kommune  
 • Ås kommune  
 • Nordland fagskole  
 • Delta  
 • Fagforbundet  
 • USHT Viken (Østfold)  
 • Fagskolen i Viken  

Kommende aktiviteter

Studiet utformes i tett samarbeid med plangruppe og styringsgruppe. Planleggingen og progresjon av prosjektet reguleres etter milepælsplanen. Henvendelser og innspill til prosjektet kan tas med prosjektleder, Geir Lucasen-Poppe geirlu@viken.no 

Studieplan sendes LOKUT innen 1. april 2022 for vurdering og forventet oppstart av pilotstudiet er august 2022