Nytt fagskoletilbud: Snart kan disse helsefagarbeiderne jobbe sammen med kirurgene

Nytt fagskoletilbud: Snart kan disse helsefagarbeiderne jobbe sammen med kirurgene
Kirurgisk virksomhet. Foto: Karin Svendsen

Første kull: Wenche Kallerud (f.v.), Eirik Øye Heintz, Sszilvia Beck og Quesna Basney er i gang med fagskolens nye studietilbud, kirurgisk virksomhet.

Foto: Karin Svendsen

KARIN SVENDSEN karin.sverndsen@fagbladet.no
07.09.2020 10.06 Oppdatert 07.09.2020 10.07
 

For første gang kan helsefagarbeidere studere kirurgisk virksomhet på fagskole. Det betyr flere jobbmuligheter, også på sykehuset.

Etter nesten ti år som helsefagarbeider i hjemmesykepleien ønsker Eirik Øye Heintz (29) å utvide kompetansen og øke mulighetene på arbeidsmarkedet.

– Med etterutdanning i kirurgisk virksomhet kan jeg søke jobber på helsestasjoner og legevakt i tillegg til på sjukehus, sier han.

Et historisk kull

Eirik Øye Heintz har fått en av totalt 20 plasser på studiet i kirurgisk virksomhet i Fredrikstad.

Dermed er han en av 20 historiske helsefagarbeidere. Det er nemlig første gang en fagskole tilbyr dette studiet. Fagskolen i Østfold (nå en del av Viken fagskole) har sammen med Fagforbundet og Sykehuset Østfold arbeidet i mange år for å kunne tilby dette studiet. Til sammen 80 helsefagarbeidere fra hele landet søkte om studieplass.

Ønsker fast jobb

En av dem som kom langveis fra for å være med på den første samlingen i månedsskiftet august-september, var Quvesna Basney (34). Hun arbeider som vikar på et sjukehjem i Kristiansand kommune.

– Jeg tror økt kompetanse gir større sjanse for fast ansettelse, sier hun. Hvis hun får mulighet, vil hun også gjerne arbeidet på sjukehus.

Nyttig i kommunehelsetjenesten

Szilvia Bech (46) har arbeidet på sjukehjem i Fredrikstad i 14 år. For sju år siden var hun ferdig helsefagarbeider, og nå føler hun trang til videreutvikling.

– Jeg har alltid vært interessert i smitte og sår, forteller hun.

Også Wenche Kallerud (34) fra Flesberg i Numedal er interessert i å lære mer om sårstell.

– Nå som brukerne skal raskt hjem igjen etter operasjon, er det spennende å lære mer om postoperative pasienter, mener hun.

Kallerud har arbeidet sju år i hjemmetjenesten og vil fortsette med det.

To år på nett

Studiet i kirurgisk virksomhet kan tas på deltid. Det er nettbasert, men studentene møtes tre ganger i Fredrikstad hvert semester.

På første samling i månedsskiftet august/september fikk de undervisning i mikrobiologi, hygiene og smittevern. Etter nyttår vil tema være medisinsk utstyr, kirurgiske instrumenter og instrumenthåndtering. Siste emne blir det kirurgiske pasientforløpet.

I løpet av to år skal studentene også ha to praksisperioder på til sammen 12 uker på sjukehus.

Studiet gir til sammen 60 studiepoeng.

Les mer om studiet ››