Ny helseutdanning under utvikling rettet mot helsetjenester til sårbare eldre

Studiet er utviklet gjennom Regjeringens treparts bransjeprogram for kommunal helse- og omsorgssektor​. Fagskolen i Viken med samarbeidspartnere jobber mot å lansere studiet allerede fra august 2021.
Sårbare eldre

Helse- og omsorgssektoren har et økende kompetansebehov som sikrer gode helsetjenester til sårbare eldre i kommunehelsetjenesten, enten de bor i institusjon eller mottar helsetjenester i hjemmet. Sårbare eldre er personer med ulike aldersforandringer, flere sykdommer, fysisk eller mental funksjonssvikt og har ofte et redusert sosialt nettverk. Karakteristisk for aldersforandringer er reduserte reserver og økt sårbarhet, som fører til at sårbare eldre må møte økt forekomst av sykdom og knappe ressurser i helsetjenesten. 

Hovedmålet med utdanningen er å utdanne kandidater som svarer på kommunal helse- og omsorgssektorens meldte kompetansebehov, som sikrer gode helsetjenester til sårbare eldre.

Studiet er utviklet gjennom Regjeringens treparts bransjeprogram for kommunal helse- og omsorgssektor​. Fagskolen i Viken med samarbeidspartnere jobber mot å lansere studiet allerede fra august 2021.

Vårt mål er å stimulere helsefagarbeidere til å ta mer etter- og videreutdanning, ved å tilby 6 korte og modulbaserte studier à 10 studiepoeng innen temaene nevnt nedenfor.

Foreløpig overordnede temaer for studiet:

 • Pasientsikkerhet i helsetjenesten
 • Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid
 • Den geriatriske pasient og ivaretakelse av eldre med sammensatte utfordringer
 • Psykiske lidelser og rusavhengighet
 • Akuttmedisinske tilstander
 • Palliasjon

Mer info blir lagt ut på nettsiden når vi nærmer oss opptak til studiet.

Har du spørsmål angående prosjektet eller er du interessert i mer informasjon om hvordan du kan søke på utdanningen? Ta kontakt med Fagskolen i Viken på e- post ostfoldfs@viken.no eller prosjektleder Anne Grethe Skjelbred på e- post anneskj@viken.no

Prosjektansvarlig, utviklingsleder Gry Ulvedalen er også tilgjengelig for spørsmål på e- post gryu@viken.no

NB! Studiet kan med fordel kombineres med modulstudiet Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten.


Bransjeprogrammet

Bransjeprogrammet er et viktig bidrag fra regjeringen som sikrer at flere ansatte innen helse- og omsorgssektoren kan få relevant etter- og videreutdanningstilbud.

Les mer om bransjeprogrammet for kommunal helse- og omsorgssektor​ ››

Prosjektgruppen

Prosjektgruppen skal definere aktuelle arbeidsarenaer og kompetansekravene til den nye utdanningen innen «Helsetjenester til sårbare eldre».

Prosjektets parter;

 • Sarpsborg kommune
 • Halden kommune
 • Ål kommune
 • Nore og Uvdal kommune
 • Kongsberg kommune
 • Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USTH) i Viken
 • Delta
 • Fagforbundet
 • Fagskolen i Viken, studiested Fredrikstad