Møt Eirin som har tatt videreutdanning i Helseadministrasjon!

Eirin fikk jobb som tannhelseadministrasjons-sekretær etter utdanning og jobber nå i team med spesialister innen tannhelse.
Eirin
Foto: Eirin Skofterud med kolleger fra Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst.

Helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer

 

- Miljøet på Fagskolen i Viken er veldig godt. Det er et sted med motiverte lærere og studenter, som gjorde meg motivert til å få meg en skikkelig god utdanning, sier Eirin Skofterud. 

Eirin Skofterud jobber i dag for Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst. Her fikk hun praksisplass under utdanningen og fikk raskt fast jobb før utdanningen var ferdig. 


Ønsker du en jobb innen kontor- og administrasjon? 

Helseadministrasjon en bred og etterspurt kompetanse som gir deg mange muligheter på arbeidsmarkedet.


Studiet legger vekt på økt kunnskap i personaladministrasjon, økonomistyring og kjennskap til regnskapsrutiner. Studentene skal også kjenne til gjeldende lover og forskrifter i helse-, sosial- og oppvekstsektoren. Du får økte ferdigheter i konfliktløsning, i kommunikasjon generelt og i veiledning av kollegaer, pasienter og pårørende.

Studiet gir deg økt kompetanse til å utføre administrative oppgaver, planlegge, organisere og iverksette tiltak i tråd med organisasjonens behov.