Informasjon om smittevern

For at vi skal ha et trygt og godt studiested, vil vi gi deg noen viktige råd angående smittevern. Dette er råd om hvordan du skal forholde deg til studenter og ansatte.
Vaske hendene

For at vi skal ha et trygt og godt studiested, vil vi gi deg noen viktige råd angående smittevern. Dette er råd om hvordan du skal forholde deg til studenter og ansatte.

Kan jeg møte opp?

 • Ikke møt opp om du føler deg syk og har milde luftveissymptomer. Du kan komme så snart du har vært symptomfri i et døgn. 
 • Ikke møt opp om andre i din husstand har fått påvist Covid-19. 
 • Du kan møte opp om du er plaget av pollenallergi eller har rennende nese, uten noen andre symptomer på sykdom. 
 • Du kan møte opp om andre i husstanden er syke med luftveissymptomer.

Reise til og fra studiestedet

 • For å komme deg til studiestedet, bør du unngå kollektivtransport - så langt det er mulig. 
 • Dersom du må ta tog eller buss, bør du passe på å holde minst en meters avstand til andre passasjerer. Prøv å unngå å ta på håndtak og seter. 

Hvar skjer på studiestedet?

 • Vask hendene grundig når du kommer til studiestedet. Selv om du ankommer til fots, syklende eller i bil, skal du vaske hendene dine.
 • Grundig vask vil si å vaske hendene i minst 20 sekunder. Tørk hendene med tørkepapir.
 • Får du ikke vasket hendene, skal du bruke håndsprit. Dette er utplassert i gangarealer og ved undervisningsrom. Det kan være en fordel å ta med egen håndsprit i tillegg. 
 • Når du er på studiestedet, skal du huske én-metersregelen. Hold avstand til andre. Det kan være vanskelig å holde avstand når du ferdes i trange passasjer, spesielt i korridorer og ved inngang og utgang. Beregn god tid. 
 • Når du kommer inn i et undervisningsrom, skal du desinfisere bordplaten der du skal sitte, samt stol og armlener. Det står utstyr til dette i rommet. 
 • Når du forlater rommet, trenger du ikke å desinfisere. Men husk å rydde opp etter deg og ta med eventuelle søppel. 
 • Du skal vaske hendene i minst 20 sekunder før du går inn i et nytt undervisningsrom eller til nye fellesarealer som biblioteket og kantinen. Håndsprit kan også benyttes.

Husk!

 • Unngå å berøre ansiktet ditt. 
 • Må du hoste eller nyse, skal du bruke albuekroken eller tørkepapir. 

Akutt syk på studiestedet? 

 • Dersom du blir akutt syk på studiestedet, må du varsle læreren din. Dra deretter rett hjem, helst uten å bruke kollektiv transport. 
 • Må du benytte kollektivtransport hjem ved sykdom, har fagskolen munnbind til deg.
 • Husk å si ifra om sykdommen din til dine pårørende. 
 • Får du påvist Covid-19 innen 14 dager etter at du har vært på fagskolen, ber vi deg om å varsle fagskolen umiddelbart.  

Trenger du legehjelp, må du ringe fastlegen din. Får du ikke tak i fastlegen ring legevakt på tlf. 116 117. Ved akutt livstruende sykdom ring tlf. 113. I sykdomsperioden vil det være kommunehelsetjenesten som følger deg opp. Er det mistanke om at du er smittet av Covi-19, se om informasjonen om du bør testes på nettsiden www.koronasjekk.no


Spesielle steder under studiet 

 • Er man på spesielle steder som for eksempel laboratorier, ferdighetssenter og lignende, kan det kreve ekstra tiltak. Lærer vil da informere om dette. 
 • Er man i studieperioden ute i praksis i arbeidslivet, er det for noen yrker utviklet egne bransjestandarder for smittevern. Disse vil du bli orientert om fra dine lærer. 
 • I de studieprogrammene hvor det ikke er mulig å overholde én-metersregelen, vil fagskolen organisere faste studentgrupper.   

Mere informasjon om smittevern finner du nettsiden til Folkehelseinstituttet www.fhi.no

 

Lynkurs i smittevern from Fagskolen i Viken on Vimeo.