Fullførte læretiden på Fagskolen i Viken

lærling

Vi ved Fagskolen i Viken er stolte av automasjonslærling Knut Wilhelm Omholt Saatvedt som 4. mars 2022 bestod fagprøven med resultatet «meget godt».

Knut Wilhelm har vært lærling hos Fagskolen i Viken, studiested Kongsberg, siden 5. oktober 2020. Dette er første gang Fagskolen i Viken har tatt inn en lærling innen automasjonsfaget.

Av arbeidsoppgaver har Knut Wilhelm blant annet bistått lærere med lab-undervisning, drift og vedlikehold av laber ved studiested Kongsberg, vært instruktør i reguleringsteknikk og bygget lab-utstyr for undervisning innen automasjonsfaget.

«Vi er stolte av Knut Wilhelm og alt han har bidratt med som lærling hos oss. Ut over det han har bidratt med faglig har han også vært en positiv bidragsyter til arbeidsmiljøet.» Sier Per Anton Hansen, faglig ansvarlig.

Som lærling ved Fagskolen i Viken har Knut Wilhelm hatt to interne veiledere i Oyvind Aasen og Hjörtur Dramdal Jonsson. Det har vært tett samarbeid med K-tech og Glenn Andre Dahl i løpet av lærlingetiden. K-tech er et utdanningssenter som eies av Kongsberg Gruppen, TechnipFMC og GKN Aerospace og som i samarbeid med bedrifter og organisasjoner utdanner fagarbeidere innen en rekke fagområder. Fagskolen i Viken, studiested Kongsberg, vurderer å ta inn en ny lærling høsten 2022.

Vi gratulerer Knut Wilhelm med bestått fagbrev innen automasjonsfaget!