Fagskolen i Viken, studiested Fredrikstad, har ledig stilling som utdanningsleder

Stillingen medfører totalansvaret for ansatte og utdanningstilbud innenfor bygg/BIM og kjemi.
l

FiV studiested Fredrikstad har ledig 100% fast stilling som utdanningsleder for fagområdet teknisk. Stillingen medfører totalansvaret for ansatte og utdanningstilbud innenfor bygg/BIM og kjemi. Stillingen som utdanningsleder rapporter til prorektor og inngår i studiestedets ledergruppe.

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil blant annet inneha følgende ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Overordnet faglig- og pedagogisk ansvar 
 • Personalansvar for avdelingens faste ansatte og oppfølging av innleid personell 
 • Oppfølging av økonomiske rammer og rapporteringsrutiner  
 • Etablering og oppfølging av fag- og timefordeling, samt undervisningsplaner 
 • Være aktiv i utviklingsprosjekter av nye og eksisterende utdanninger 
 • Samarbeid med yrkessektorene og andre eksterne interessenter  
 • Oppdatering / revidering av eksisterende studieplaner, emnebeskrivelser og litteraturlister  
 • Administrative oppgaver knyttet til studentoppfølging, herunder opptak, informasjon, søknader om fritak, permisjon og særskilt tilrettelegging, samt klagebehandling

Kvalifikasjoner

 • Har god digital kompetanse  
 • Erfaring med HMS- og kvalitetssikringsarbeid  
 • Kjennskap til utarbeidelse og oppdatering av studieplaner  
 • Gode kommunikasjonsevner i norsk, skriftlig og muntlig

Til stillingen ønsker vi ingeniør eller sivilingeniør innen bygg- eller kjemifag, samt formell pedagogisk kompetanse, f.eks. PPU-Y. Det kreves gode lederegenskaper. Formell lederutdanning er ikke et krav, men foretrekkes.

Personlige egenskaper

 • Har gode samarbeidsevner
 • Lagspilleregenskaper
 • God kommunikator
 • Initiativtaker
 • Personlig egnethet vil vektlegges