Fagskolen i Viken etablerer nytt studiested i Indre Østfold

Høsten 2021 starter vi opp fagskoleutdanninger rettet mot fagarbeidere innen helse- og oppvekstfag i Askim!
Indre Østfold

Mysen og Askim er byene i Indre Østfold, her bor det 60 000 Indre Østfoldinger. Høsten 2021 vil innbyggere i Indre Østfold få sine egne fagskoletilbud i Rådhuset i Askim.

Vi starter med å tilby to utdanninger innen helse- og oppvekstfag. Søknadsfristen er 15.april og søknad til studiene gjøres i Samordna opptak. 

Disse studiene tilbyr Indre Østfold;

 

Barn med særskilte behov, 60 stp, 2 år deltid

Med videreutdanning innen Barn med særskilte behov kvalifiserer du for arbeid med barn med særskilte behov i f.eks ungdomsklubber, barnehager, skoler og SFO og avlastningsboliger for barn og unge. 

Studiet passer for deg som har bakgrunn innen;

  • Barne- og ungdomsarbeiderfaget
  • Helsearbeiderfaget
  • Ambulansefaget
  • Aktivitørfaget   


Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten, 60 stp, 2 år nettbasert med samlinger

Denne videreutdanningen gir deg som helsefagarbeider spisskompetanse innen observasjon og vurdering for tidlig oppdagelse av funksjonssvikt og forverret helsetilstand hos pasienter.

Studiet passer for deg som har bakgrunn innen;

  • Helsearbeidererfaget
  • Ambulansefaget
  • Andre faggrupper, f.eks. sykepleier eller vernepleier med autorisasjon