Er du i en pause fra jobben? Bruk tiden på en fagskole-utdanning!

Har du fem års relevant yrkeserfaring eller fagbrev/svennebrev - da kvalifiserer du til å bli student ved Fagskolen i Viken.

– Det er klart at situasjonen vi står i er spesiell. Men prøv å tenk positivt og utnytte den situasjonen du står i til å styrke din posisjon i arbeidslivet, råder Ketil Solbakke, prorektor ved Fagskolen i Viken. 

– Nå er det en gylden mulighet til å skaffe seg mer kompetanse som kan bidra til å gi karrieren et løft. Det er viktig at man jobber med å være en ettertraktet ressurs gjennom hele livet.

Fagskolen i Viken er spesielt stolte av å lage studier på "bestilling" fra næringslivet.

– Alle studier vi utvikler eller fornyer, gjøres i tett dialog med yrkessektoren og interesseorganisasjoner. Vi er veldig opptatt av at innholdet i studiet skal samsvare med det faktiske behovet i arbeidslivet, poengterer Solbakke, som nå er inne i sitt syvende år som rektor. 

Les også: Regjeringen vil la permitterte ta utdanning (artikkel på nho.no)

Rektor: Ketil Solbakke oppmuntrer alle til å se muligheter for videreutdanning og kanskje også omskolering. – Vi kan også holde interne kurs for bedrifter, sier han.

Gratis for studentene

Søknadsfristen på de tekniske studiene ved Fagskolen i Viken er 15. april - så her er det ingen tid å miste. Man søker i samordna opptak.

Utdanningene som tilbys av Fagskolen i Viken er gratis. 

– Vi er veldig glade for å kunne tilby studentene gratis etter- og videreutdanning, sier Solbakke.

Utdanningsleder for tekniske fag, Tommy K. Moen, ser klare fordeler ved å bruke tiden på en fagskoleutdanning.

– Fagskoleingeniører har veldig ettertraktet kompetanse, og er noe næringslivet har stort behov for, sier han.

– Nettverksbygging er også et viktig poeng. Her blir man en del av et kompetansemiljø som består av svært dyktige studenter og lærere, og dette nettverket tar studentene med seg ut i arbeidslivet, sier han engasjert. 

Nettverksbygging: Utdanningsleder Tommy K. Moen påpeker at studentene på Fagskolen har en unik mulighet til å bygge nettverk mens de studerer.

Kan tilpasses arbeidssituasjonen

Alle studier ved skolen kan tas som heltid eller deltid. Noen kan også tas på nettet, med jevnlige samlinger. 

– Men starter du et heltidsløp i denne situasjonen vi står i nå, kan vi gjerne ordne det slik at du går over i en deltidsløsning senere dersom du skulle få en jobb i mellomtiden. Da tilpasser vi oss arbeidssituasjonen, forsikrer prorektor Solbakke.

Moen påpeker at også arbeidsgivere burde se på dette som en glimrende mulighet for kompetanseheving i bedriften.

– Man bør se denne tøffe utfordringen som en mulighet til å støtte dyktige arbeidstakere. Mange av dagens studenter tar videreutdanning ved siden av jobb, sier han.

Han legger til at han selv kombinerer 100 prosent jobb og deltidsstudier for tiden:

– Det er veldig verdifullt med ny kunnskap. 

 

Her er de tekniske studiene ved Fagskolen i Østfold:

Bygg

Bygg- og anleggsbransjen trenger hele tiden mennesker med oppdatert kompetanse. Som byggingeniør blir du attraktiv i arbeidsmarkedet med lederkompetanse med lang arbeidserfaring. Les mer ››

Elkraft

Som fagskoleingeniør vil du kunne prosjektere, være faglig ansvarlig for utførelse, kontroll og dokumentasjon av elektriske installasjoner og anlegg. En viktig del av studiet er å foreta relevante beregninger og risikovurderinger slik at anlegg skal være sikkert og egnet til forutsatt bruk. Oppsett av kalkyler og anbud inngår også som en del av studiet. Studiet dekker det teoretiske kravet til installatørprøven og EKOM sertifisering. Les mer ››

BIM

Mange byggefirmaer satser sterkt på å bruke BIM for å effektivisere byggeprosessen i planlegging, byggefase og forvaltningsfasen. Som BIM-tekniker vil du tilegne deg sterke ferdigheter i digital modellering, informasjonsberikelse av modeller og presentasjon for særlig rådgiver-, entreprenør-, arkitekt- og ingeniørbransjen. Les mer ››

Kjemi-studier

Vi har videreutdanningstilbud for deg som har bakgrunn fra teknisk og industriell produksjon, jobber du i næringsmiddelindustrien eller prosessindustrien? Velg mellom studier i matteknikk eller prosessteknikk. Les mer ››

Maskinteknikk

En utdanning i maskinteknikk sikrer deg jobb også i en automatisert fremtid. Studiet legger vekt på konstruksjon og utvikling av produkter samt ledelse av produksjonsprosesser som ivaretar kravene til miljø og kvalitet iht. nasjonale og internasjonale standarder. Les mer ››