Disse helsefagarbeiderne starter i helt nytt fagskolestudie innen kirurgisk virksomhet og vil bistå i behandlingen av kirurgiske pasienter  

Dette er et historisk kull med helsefagarbeidere, som er en del av en nytenkende helsetjeneste som har et viktig mål. - Unngå mangel på personell i fremtiden. 
Kirurgisk virksomhet

I dag startet spente helsefagarbeidere i helt ferskt studieløp. Utdanningen er et resultat av økende bemanningsbehov i helsetjenesten og en fremtidsrettet oppgavedeling mellom fagprofesjoner. 

Det opereres stadig flere pasienter som har medført økt etterspørsel på kompetent fagpersonell. Dette gjorde at Fagforbundet, Sykehuset Østfold og Fagskolen i Østfold tok grep og laget en ny videreutdanning innen kirurgi for helsefagarbeidere.

Helsefagarbeideren vil få merkompetanse som omfatter praktisk pleie- og omsorgsoppgaver til kirurgiske pasienter, innen sterilforsyning og i støttefunksjoner på operasjonsavdelinger. Dette vil styrke samarbeidet på tvers av avdelinger og andre yrkesgrupper som skal ivareta den kirurgiske pasienten.

Som en del av utdanningen vil alle studenter få 12 ukers praksis. Utdanningen går over 2 år på deltid på nett og samlinger.

 

I dag feiret vi med kake og kaffe, som Fagforbudet medbrakte til lanseringen av studiet, noe vi likte veldig godt. 

Fagforbudet tok med seg kake og ryggsekk til studentene.

 

Fagskolen i Østfold ønsker studentene lykke til med studiestart i nytt og fremtidsrettet studie!