Bli med på å utvikle energi-Norge med ny teknologi!

Samfunnet trenger fagskoleingeniører innen ELEKTRO. Innen elektrostudiet finner du automatisering, elkraft, industriell digitalisering og datasenter infrastrukturteknikk. Fremtiden ser lys ut hvis du velger høyere yrkesfaglig utdanning innen elektrofaget! Det er mangel på attraktiv digital kunnskap i næringslivet.
joshua-sortino-LqKhnDzSF-8-unsplash

Automatisering - høyteknologi i praksis

Dette studiet bidrar til effektive drifts- og vedlikeholdsprosesser, mer viktig enn noen gang for en bærekraftig fremtid. I moderne industri kan alt automatiseres. Hos oss får du solid praksis og en oppdatert teoretisk utdanning i et fagområde i rivende utvikling. Blir du en fagskoleingeniør innen automatisering kan du jobbe med både reguleringsteknikk, teknisk kybernetikk, styring, reguleringsteknikk, instrumentering, PLS- programmering, feltbus-systemer, prosesskontroll og
overvåkning. Utallige jobbmuligheter til lands og til vanns! Lær hvordan du kan bidra til å gjøre den teknologiske utviklingen innen automatisering tilgjengelig og forståelig. Automatisering er et godt verktøy for å få en lønnsom industri.

Industriell digitalisering og digital kompetanse etterspørres i arbeidsmarkedet!

Lær mer om økt automatisering og kunstig intelligens, dette er både nåtiden OG framtida. Robotene er kommet for å bli. I samarbeid med mennesker. Her lærer du om maskiner som kommuniserer via tingenes internett. Tingenes internett bringer det digitale og fysiske sammen: Tingene, nettforbindelsene, data og analyse.

Datasenter infrastrukturteknikk – første studiet i Nord-Europa

Kvalitetssikring av servere og sikring av store data-menger er en bransje i kraftig vekst. Det handler om å minimere sikkerhetsrisiko. Stadig mere data lagres i «skyen», med andre ord på en server i et datasenter. Lær hvordan datasentra drives i praksis. Få ferdigheter innen elektro, klima/energi/miljø og sikkerhet, når maskiner blir kolleger, må man spille på lag og forstå hvordan man som fagperson skal drifte serverparkene. Dette studiet omfatter kunnskaper og ferdigheter innen elektro, klima/energi/miljø og sikkerhet, i tillegg til gode datakunnskaper. Studieplanen er utviklet av Fagskolen i Viken sammen med de viktigste datasenterbedriftene i Norge.

Elkraft – studiet gir innovativ kompetanse innen prosjektering og faglig ledelse

Alternativ energi og automatisering er i vinden. Nå er det alternative energikilder og energibærere som gjelder. Elkraftfaget omfatter hele energikjeden, fra produksjon og fordeling til forbruk. Her får du teorien som kreves for autorisasjon som elektroinstallatør og ekominstallatør. Med denne utdannelsen kan du jobbe som driftsleder, vedlikeholdsleder, prosjektingeniør, salgsingeniør, arbeidsleder eller som inspektør i installasjonsbedrifter og elektrisitetsforsyning.