Bli barnepleier gratis på nett!

Barsel- og barnepleie er en videreutdanning for deg som ønsker å jobbe med foreldre og nyfødte. 60 studiepoeng. Gratis utdanning.
Studer barnepleier på nett

En nettbasert fagskoleutdanning i barsel- og barnepleie kan gi deg drømmejobben med foreldre og nyfødte!

 

Helsedirektoratet har satset på en mer differensiert og spesialisert fødeomsorg. Dette studiet gir deg grunnlaget du trenger for et yrke som barsel- og barnepleier.

 

En nettbasert fagskoleutdanning i barsel- og barnepleie er et tilbud til deg som er autorisert helsefagarbeider og er interessert i å lære om kvinner og barns liv og helsevilkår. 

Studiet gir deg grundig innføring i å planlegge, organisere og iverksette pleie og omsorg til fødende, barselkvinner, nyfødte, syke barn og pårørende. 

Studer ved siden av jobb

Dette studiet er nettbasert som betyr at du kan ha full jobb ved siden av studiet. Studiet går over to år og undervisningen vil foregå over nett en dag i uka. Alt læringsmateriell vil alltid være tilgjengelig for repetisjon. Du vil få tett oppfølgning med veiledning fra faglærer underveis i studiet over mail, telefon o.l. 

Nettbasert med samlinger

For å få best mulig læringsutbytte har vi 3 obligatoriske samlinger over 3 dager hvert semester. Tilsammen 12 samlinger over to år. På disse samlingene vil det være forelesninger, diskusjoner, arbeidsoppgaver og gruppearbeid. I tillegg vil det være ferdighetstrening på vårt ferdighetssenter. Vi har topp moderne utstyr som Nursing Ann og SIMbaby simuleringsdukker.

Undervisningen foregår ved Fagskolen i Viken i Fredrikstad. Skolen ligger sentralt i sentrum og har kort avstand til buss og togforbindelser. Ellers foregår undervisningen på nett, som gjør det mulig å kombinere studiene med din fulltidsjobb.

Tilrettelagt praksis

Under studiet vil det i tillegg være 12 ukers obligatorisk praksis ved føde- og barselavdeling/barselpoliklinikk, nyfødtintensiv, barneavdeling eller annen relevant praksis. Du vil få veiledning under hele praksisperioden både på praksisstedet og fra skolen. 

Ønsker du praksis der du bor, vil Fagskolen i Viken jobbe for at du kan få praksisplass ved lokale sykehus og praksissteder i landet. 

 

Les hva student Signe forteller om studiet

Les innlegget til Signe Strindmo fra Snåsa i Trøndelag her ››