Åpning av nytt studiested Indre Østfold (Askim)

Ordfører Svend Saxe Frøshaug i Indre Østfold kommune åpnet Fagskolen i Viken, studiested Indre Østfold i Askim Rådhus
Indre Østfold
t.v., Ordfører Svend Saxe Frøshaug, Fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken, Siv Henriette Jacobsen, Rektor Eirik Hågensen, Prorektor Ketil Solbakke, Utdanningsleder helse, oppvekst og ledelse Fredrik Hæren og Utviklingsleder Gry Ulvedalen.

Tirsdag 17. august åpnet ordfører Svend Saxe Frøshaug Fagskolen i Viken, studiested Indre Østfold i Askim Rådhus.

Ordføreren forteller at det er en gledens dag for kommuneregionen Indre Østfold og kommunen, at de i dag åpner fagskole. For et år siden ble han utfordret av fylkesrådet i Viken på hvordan de i felleskap skulle løfte frem et fagskoletilbud i Indre Østfold.

Fagskole ble en viktig sak for ordføreren og kunne etter kun ett års hardt arbeid både politisk og administrativt åpne Fagskolen i Askim Rådhus.

Saxe Frøshaug forteller at Indre Østfold har en utfordrende demografi og levekårsutfordringer, som; utenforskap, lav utdanningsgrad, frafall på videregående, lav yrkesdeltakelse, høy uføregrad og barnefattigdom. Utdanning er den viktigste nøkkelen for å komme over disse utfordringene over tid.

Han retter en stor takk til alle som har deltatt med å planlegge, forberede og nå kjøre i gang Fagskolen. Han sier det lover godt for framtida og er sikker på at studietilbudene vil gi studentene verdifull kompetanse, som kommunen og næringslivet vil ha stor glede av i årene som kommer.

T.h. Ordfører Svend Saxe Frøshaug og Rektor Eirik Hågensen

 

Fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken, Siv Henriette Jacobsen har også vært en pådriver for å få Fagskolen etablert i Indre Østfold.

Hun sier at Fagskolen har blitt til på grunn av godt samarbeid. Hun syns det var viktig å få til et kompetanseløft til voksne i regionen. Voksne har jobb og forpliktelser ovenfor familie. Fagskolen gir folk muligheten til å utvikle seg videre, derfor ligger Fagskolen vårt hjerte nært på grunn av det, forteller Siv Henriette Jacobsen.

FYLKESRÅD FOR UTDANNING OG KOMPETANSE, Siv Henriette Jacobsen

Stolt Rektor ved Fagskolen i Viken

Rektor Eirik Hågensen er kjempestolt over å åpne et nytt studiested i Indre Østfold. Han forteller at det er viktig at Fagskolen har desentraliserte studietilbud, som er tilgjengelig der for folk bor.

Det er viktig for oss å tilby relevant utdanning tettest på arbeidsliv, hvor behovet er, sier Hågensen. Han ønsket studentene lykke til med studier og mente de var i de trygge hender ved Norges største fagskole og forhåpentligvis beste fagskole også.

 

Rektor Eirik Hågensen

 

Åpning av Fagskolen i Viken, studiested Indre Østfold

 

Første kull studenter på Observasjons- og vurderingskompetanse ved studiested Indre Østfold

 

Første undervisningskveld ved Askim rådhus