Reiseliv - Opplevelsesnæring

Våre moduler er utdrag av ordinære studieløp ved Fagskolen i Viken, studiested Geilo. Modulene er nedskalert og tilpasset bransjens behov.
Alle modulene kan du ta selvstendig og i vilkårlig rekkefølge.
Målet vårt er at du i fremtiden kan ta en sammensatt fagskolegrad.

Modulen opplevelsesnæring bygger på utvalgte deler fra emnet «Lokal og regional opplevelsesutvikling» som er en del av det ordinære studieløpet.

Innhold  

  • Kulturhistoriske opplevelser
  • Kulturminners betydning
  • Historiefortelling
  • Lokalmat
  • Miljøperspektivet
  • Aktiv turisme
  • Gårdsturisme
  • Infrastrukturplanlegging og bærekraftig tilrettelegging av naturopplevelser.

Opptakskrav

Erfaring og/eller utdanning fra reiselivet.