Reiseliv - Innføring i lokal verdiskapning

Innhold

Kurset gir en grunnleggende innføring og viser hvordan nye og etablerte virksomheter kan bidra til lokal verdiskapning basert på natur, kultur eller andre lokale fortrinn. Det gjennomføres med digital undervisning hvor man veksler mellom forelesninger, studentsamarbeid i basisgrupper og veiledning av fleksible arbeidskrav.

Opptakskrav

interesse for faget