Reiseliv - Innføring i digital markedsføring (på engelsk)

Målgruppen er alle som trenger en praktisk forståelse av markedsføring med vekt på segmentering og markedskanaler, ledende teknologi, søkeoptimalisering, aktuelle plattformer, tekst og grafisk uttrykk.
Kurset henter delemner fra tre ulike kurs ved Fagskolen Viken, studiested Geilo, sin studieplan for det 2-årige studiet i Reisemål- og opplevelsesutvikling.

Innhold

Fra kurset «Ledelse, økonomi og markedsføring», delemne Markedsføring:

•             Markedsplan

•             Segmentering

•             Kjøpsadferd i privat og bedriftsmarked

•             Markedsføringsstrategi og konkurransemidler

Fra kurset «Destinasjonsutvikling», delemne Markedsføringskanaler:

•             Sosiale medier

•             Bransjeplattformer

•             Distribusjonsnettverk

Fra kurset «Opplevelsesutvikling og entreprenørskap: delemne Digitale opplevelser

•             Bygg og landskapsmodellering

•             Digitale presentasjons- og opplevelsesverktøy

 

Opptakskrav

Erfaring og/eller utdanning fra reiselivet.