Reiseliv - Innføring i bærekraftig reiseliv (på engelsk)

Målgruppen er alle som trenger en enkel innføring i de 10 prinsippene for bærekraft og sertifiseringsordninger, bli kjent med praktiske eksempler på ulike sider av bærekraft i reiselivet og få kunnskap om hvordan destinasjoner og næringsklynger kan samarbeide med basis i bærekraft.
Merk at til forskjell fra lignende kurs fra Høyere Yrkesfaglig Utdanning så prioriterer en her en praktisk tilnærming med langt større vekt på muntlig formidling, historiefortelling og film fremfor skriftlige og "akademiske" kilder.

Innhold

Kurset henter fagstoff fra delemner i kurset «Destinasjonsutvikling» ved Fagskolen Viken, studiested Geilo, sin studieplan for det 2-årige studiet i Reisemål- og opplevelsesutvikling.

Fra kurset «Destinasjonsutvikling», delemne Bærekraftig virksomhet:

•             Økonomisk bærekraft

•             Sosial bærekraft

•             Miljømessig bærekraft

Fra kurset «Destinasjonsutvikling», delemne 10-punktsmodellen:

•             Målanalyse

•             Kartlegg stedskvaliteter

•             Samfunnsanalyse

•             Målgruppeanalyse

•             Valg av posisjon

•             Forankring

•             Identitets- og omdømmekartlegging

•             Handlingsplan  

•             Organisering og finansiering

•             Langsiktig utviklings- og kommunikasjonsarbeid

 

Opptakskrav

Erfaring og/eller utdanning fra reiselivet.