Reiseliv - Innføring i bærekraftig reiseliv

Innhold

Kurset «Innføring i bærekraftig reiseliv» gir en grunnleggende innføring i et av de mest sentrale tema i dagens reiseliv. Det største faglige fokuset vil ligge på anvendbare begrep og modeller som kan være med å påvirke den enkeltes yrkesutøvelse, enkeltbedrifter, opplevelsesprodukter eller lokale samarbeid. Det gjennomføres digital undervisning hvor man veksler mellom forelesninger, studentsamarbeid i basisgrupper og veiledning av fleksible arbeidskrav.

Opptakskrav

Interesse for faget