Industripilot Kongsberg: Instruksjon og veiledning i bedrift

Industrien er på vei mot nye måter å arbeide på, og gjennomgår oftere endring. Dette fører til et økende behov for kunnskapsoverføring innenfor bedriftene og mot kunder og samarbeidspartnere.
Kurset gir innsikt i planlegging, gjennomføring og evaluering av kurs eller andre læreprosesser i arbeidslivet.

Innhold*

 • Kompetanse og læring
 • Helhetlig tilnærming til læring
 • Læringsutbytte
 • Vurdering
 • Tilbakemelding og refleksjon
 • Arbeidsoppgavens sentrale stilling i yrkeslæring
 • Grunnleggende prinsipper for instruksjon
 • Læringsstiler
 • Læring i klasserom
 • Læring i laboratorier
 • Læring i virtuelle læringsmiljøer
 • Utvikling av læringsaktiviteter

 

Det brukes varierte arbeidsformer og læringsaktiviteter for å oppnå best mulig læringsutbytte for den enkelte student. Konkret vil dette si:

 • Gruppearbeid med logg og refleksjonsnotat
 • Prosjektarbeid med tverrfaglig fokus
 • Lærerstyrt undervisning
 • Praksisorientert undervisning
 • Veiledning
 • Individuelle arbeidsoppgaver
 • Presentasjoner

Målgruppe

Målgruppen er eksisterende og tidligere ansatte i Kongsberg. Gruppen består av fagarbeidere, ingeniører og andre som har behov for å drive kunnskapsformidling i sitt arbeid.

Kurset favner bredt og innholdet tilrettelegges slik at deltakere fra de fleste yrkesgrupper vil ha nytte av å delta.

Opptakskravet er fagbrev, fem års relevant arbeidslivspraksis eller realkompetansevurdering.

Omfang

Kursinnholdet tilsvarer 10 studiepoeng. Dette tilsvarer ca. 80 timer lærerstyrte aktiviteter og ca. 120 timer gruppe-/prosjektarbeid/egenstudier.

Vurdering

Under gjennomføringen av kurset skal deltakerne gjennomføre seks obligatoriske arbeidskrav. Dette er praktiske eller teoretiske oppgaver som skal løses og leveres inn, ofte som gruppe. Underviserne vurderer besvarelsene og gir utfyllende tilbakemelding på prestasjonen. Besvarelser og vurderinger inngår i en arbeidsmappe som må være bestått for å kunne gå opp til sluttvurdering.

 

Sluttvurderingen vil baseres på industriprosjektet som avsluttes med en tverrfaglig vurdering som baseres på et individuelt oppsummeringsnotat og en muntlig høring. Det gis en samlet karakter.

Karakteren fastsettes på grunnlag av:

En skriftlig del, et eget oppsummeringsnotat fra prosjektgjennomføringen

En muntlig del, en samtale med sensor og faglærer med utgangspunkt i prosjektrapporten og oppsummeringsnotatet.

 

* = Forbehold om justeringer/endringer.