Industriell Digitalisert Automatisering, Nettbasert

Automatiserte og digitaliserte løsninger, moderne teknologi, kvalifisert arbeidskraft og verdensledende kultur på organisering av arbeidslivet, er våre viktigste fortrinn i smart produksjon. Dette kreves i et stadig mer utfordrende og internasjonalt marked. For å lykkes i krevende tider må vi lære av hverandre på tvers av tradisjonelle næringsgrener. Bedriftene må etablere en innovativ og smart produksjon som gjør at de blir konkurransedyktig i eksisterende og nye produkter. Dette krever omstillingsevne.

Denne utdanningen vil gi fagarbeideren kunnskaper og ferdigheter til å forbedre og drifte digitaliserte og automatiserte produksjonslinjer og til å kunne vedlikeholde disse. I tillegg legger vi vekt på å gi deg en faglig bakgrunn også for Fleksibel Digitalisert Automatisering.

Utdanningen Industriell Digitalisert Automatisering har et omfang av lærerstyrte læringsaktiviteter på tre moduler på 10 studiepoeng hver. Studentene følger en oppsatt timeplan med nettstudier og en-ukes samlinger med undervisning. Utdanningen har varighet over to semester. Etter fullført og bestått utstedes det vitnemål.

Det tilbys forkurs i forkant av oppstart av studiet som forbereder deg på studier ved teknisk fagskole. Les mer om forkurset her.

Utdanningen gir et læringsutbyttet på 30 studiepoeng. Studieplanen for utdannelsen Industriell Digitalisert Automatisering består av tre emnemoduler. Emnene er bygget opp av sentrale temaer med tanke på moderne industrielle prosesser. Temaene bygger på hverandre for å gi studentene en bred kompetanse innen moderne industrielle prosesser.  

Følgende emner er inkludert i denne utdannelsen:

  • Fleksibel Digitalisert Produksjon 
  • Industriell Intelligens 
  • Tingenes Internett og Stordata 

Målet med undervisningen er at hver enkelt student skal ha en teoretisk og praktisk forståelse av moderne industrielle prosesser og digitalisering i næringslivet. Der fokuset vil være på produksjonsbedrifter, som vil ta del i Industri 4.0. Dette oppnås ved en variasjon av undervisningsformer og læringsaktiviteter og utstrakt bruk av laboratoriearbeid.

Kursmodulen inkluderer laboratorieøvelser innen Industriell Digitalisert Automatisering som gjennomføres på laboratorium.