Hotell og restaurant - Restaurantledelse

Valgfrie emner med til sammen 9 emner og er utdrag av ordinære studieløp ved Fagskolen i Viken studiested Geilo. Modulene er nedskalert og tilpasset bransjeprogrammet.

Fagskolen i Viken kan levere 9 emner i bransjeprogram innenfor reiseliv og hotell og restaurantdrift. 

Alle emnene og temaer kan taes selvstendig og i vilkårlig rekkefølge.

Målet må være i fremtiden å kunne lage en sammensatt fagskolegrad.

Les om de øvrige modellene på vår kursside. 

Innhold

  • Har kunnskap om hva det innebærer å drive en restaurant og hvilke økonomiske og konseptuelle utviklingsmuligheter bransjen har ved utøvelsen av profesjonell drift. 
  • Kan anvende verktøy til modellering og analyser av planlegging og drift av restauranter, herunder vaktlister, forbedringsprosesser, roller og funksjoner. 

Opptakskrav

Erfaring og/eller utdanning fra reiselivet.