Hotell og restaurant - Hotelldrift

Valgfrie emner med til sammen 9 emner og er utdrag av ordinære studieløp ved Fagskolen i Viken studiested Geilo. Modulene er nedskalert og tilpasset bransjeprogrammet.

Fagskolen i Viken kan levere 9 emner i bransjeprogram innenfor reiseliv og hotell og restaurantdrift. 

Alle emnene og temaer kan taes selvstendig og i vilkårlig rekkefølge.

Målet må være i fremtiden å kunne lage en sammensatt fagskolegrad.

Les om de øvrige modellene på vår kursside. 

Innhold

  • Har kunnskap om hvilke offentlige krav, lover og regler som gjelder for næringen og hva dette betyr for ledelse av hotellbedrifter.  
  • Har kunnskap om ulike roller som hoteller innehar for utvikling og drift av destinasjoner i samarbeid med øvrige aktører.   
  • Har kunnskap om verktøy til modellering og analyser av planlegging og drift av hoteller, herunder kapasitetsstyring, strategisk prising og markedsundersøkelser. 
  • Har kunnskap om etterspørsels- og tilbudsmekanismer knyttet til dynamikken i hotell- og reiselivsnæringen relatert til prising, kostnader, omsetning og investeringsaktivitet. 

Opptakskrav

Erfaring og/eller utdanning fra reiselivet.