Fleksibel Digitalisert Automatisering, Kongsberg

Automatiserte og digitaliserte løsninger, moderne teknologi, kvalifisert arbeidskraft og verdensledende kultur på organisering av arbeidslivet, er våre viktigste fortrinn i smart produksjon. Dette kreves i et stadig mer utfordrende og internasjonalt marked. For å lykkes i krevende tider må vi lære av hverandre på tvers av tradisjonelle næringsgrener. Bedriftene må etablere en innovativ og smart produksjon som gjør at de blir konkurransedyktig i eksisterende og nye produkter. Dette krever omstillingsevne.

Denne utdanningen vil gi fagarbeideren kunnskaper og ferdigheter til å forbedre og drifte digitaliserte og automatiserte produksjonslinjer og til å kunne vedlikeholde disse. I tillegg legger vi vekt på å gi deg en faglig bakgrunn også for Fleksibel Digitalisert Automatisering.
Datasenter

Utdanningen Fleksibel Digitalisert Automatisering har et omfang av lærerstyrte læringsaktiviteter på tre emnemoduler, for eksempel en dag per uke. Studentene følger en oppsatt timeplan med undervisning på campus KRONA i Kongsberg og kurset har varighet over to semester Høst 2020/Vår 2021. Etter fullført og bestått kursmodul utstedes det kompetansebevis. 

Fagskolen Tinius Olsen tilbyr også denne utdannelsen med samlingsbasert nettundervisning for studenter i Mo i Rana og på Østlandet, for mer informasjon om disse utdannelsen se her.

Utdanningen Fleksibel Digitalisert Automatisering tilsvarer læringsutbyttet for 30 studiepoeng av til sammen 120 studiepoeng av fordypningen Industriell digitalisering. Studieplanen for utdannelsen Fleksibel Digitalisert Automatisering består av tre emnemoduler. Emnene er bygget opp av sentrale temaer med tanke på moderne industrielle prosesser. Temaene bygger på hverandre for å gi studentene en bred kompetanse innen moderne industrielle prosesser.  

Følgende emner er inkludert i denne utdannelsen:

  • Fleksibel Digitalisert Produksjon
  • Industriell Intelligens 
  • Tingenes Internett og Stordata

Målet med undervisningen er at hver enkelt student skal ha en teoretisk og praktisk forståelse av moderne industrielle prosesser og digitalisering i næringslivet. Der fokuset vil være på produksjonsbedrifter, som vil ta del i Industriell digitalisering. Dette oppnås ved en variasjon av undervisningsformer og læringsaktiviteter og utstrakt bruk av laboratoriearbeid.

 

Kursmodulen inkluderer laboratorieøvelser innen Fleksibel Digitalisert Automatisering som gjennomføres på laboratorium.