ADK1 Resertifiseringskurs

Husk å forny ditt ADK1 sertifikat hvert 6.år! Fagskolen i Viken holder godkjente kurs.

ADK-1 sertifikat gir kompetanse som selvstendig førstelinjeleder med ansvar for den praktiske utførelsen av større ledningsanlegg. Ved en revisjon av lærerplan i 2008 ble det bestemt at sertifikatene har en gyldighetstid på 6 år. Det er derfor behov for fornying av sertifikatene som er utstedt etter 2008.

Resertifiseringskurset vil fungere som en oppdatering av sentrale delmål med hovedvekt på nyheter innen bransjen samt også se på feil som er blitt gjort på nyere anlegg. Det er anledning til å ta resertifiseringskurset og få utstedt nytt sertifikat på den datoen ditt ADK1- sertifikat utgår eller fra avtalt dato.

Kurset gjennomføres som et samarbeid mellom Fagskolen i Viken og Kalnes videregående skole.

Temaer i ADK1 resertifiseringskurset

Litt fra følgende emner;

 • Innføring i VA-sektoren 
 • Rørmaterialer 
 • Bygging av vann- og avløpsanlegg 
 • Etablering av rørgrøft 
 • Rørlegging 
 • Nivellering og laserbruk 
 • Montering av kummer og gategods 
 • Istandsetting av vei og oppbygging av vegkroppen 
 • Helse-, miljø og sikkerhet 
 • Lover, forskrifter og standarder 
 • Utslipp fra mindre avløpsanlegg 
 • Kvalitetssikring og sluttkontroll 
 • Grøftefrie rørleggingsmetoder (no dig) 
 • Renovering av ledningsnett

Kurset avsluttes med en enkel eksamen som har varighet på 1 time. Ved lese- og skrivevansker er det muligheter til å få tilpasset eksamen.