ADK1 kurs

ADK-1 kurset tilbys i Fredrikstad. Kurset gir nødvendig kompetanse til praktisk utførelse av vann og avløpsanlegg. 
Kurset er hovedsakelig på kveldstid med noen hjemmeoppgaver og med praksis på dagtid. 

Kurset har en samlet arbeidstid på 105 timer og avsluttes med en eksamen. Etter bestått eksamen utstedes ADK1-sertifikat. 

Kurskveld 1: 

 • Informasjon om gjennomføring av kurs 
 • Bakgrunn og hovedmål for læreplan 
 • Delmål 1. Innføring i VA-sektoren

Kurskveld 2: 

 • Gjennomgang av oppgaver delmål 1
 • Delmål 2. Rørmaterialer

Kurskveld  3:

 • Gjennomgang av oppgaver og oppsummering delmål 2
 • Delmål 3. Bygging av vann og avløpsanlegg

Kurskveld  4:

 • Delmål 3. Bygging av vann og avløpsanlegg (fortsetter)
 • Gjennomgang av oppgaver delmål 3
 • Delmål 4. Etablering av rørgrøft.

Kurskveld  5:

 • Delmål 4. Etablering av rørgrøft
 • Gjennomgang av oppgaver delmål 4.
 • Delmål 5. Rørlegging

Kurskveld  6:

 • Gjennomgang av oppgaver delmål 5.
 • Delmål 6. Nivellering/laserbruk
 • Delmål 7. Montering av kummer og gategods.

Kurskveld  7:

 • Gjennomgang av oppgaver delmål 6 og 7. 
 • Gjennomgang av oppgaver delmål 8. Istandsetting av veg og delmål 9. Helse-, miljø og sikkerhet. (Internkontroll) 

Kurskveld  8:

 • Gjennomgang av oppgaver delmål 8 og 9.
 • Delmål 10.  Lover forskrifter og delmål 11 Utslipp mindre anlegg 

Kurskveld  9:

 • Gjennomgang av oppgaver delmål 10 og 11.
 • Delmål 12. Kvalitetssikring og sluttkontroll
 • Delmål 13. Grøftefrie rørleggingsmetoder (no dig)
 • Delmål 14 Renovering av ledningsnett

Kurskveld 10:

 • Gjennomgang av oppgaver delmål 12, 13 og 14.
 • Oppsummering og start praktiske øvelser

Kurskveld 11:

 • Delmål 15 Praktiske øvelser

Kurskveld 12:

 • Delmål 15 Praktiske øvelser

Kurskveld 13:

 • Eksamen