Innføring i lokal verdiskapning - arrangementsutvikling og ledelse

Kurset «Innføring i lokal verdiskaping – arrangementsutvikling og ledelse" gir en grunnleggende innføring i bærekraftig destinasjons- og arrangementsutvikling.

Mange lokalsamfunn, regioner og næringsklynger ønsker å utvikle nye arrangement som festivaler, messer og annet der den enkelte aktør får bidra og synliggjøres med sine tjenester og produkter. I dette kurset ser vi på noen av de utfordringene og mulighetene som ligger i slike samarbeid.

Kurset er praktisk rettet og vi vil bruke både etablerte arrangement og de som deltakerne selv planlegger til oppgaver og diskusjoner. Vi setter også sammen deltakere i grupper og veileder disse tett, gjerne helt frem til gjennomføring av konkrete arrangement dersom det er innenfor kursperioden.

Opptakskrav: erfaring fra eller interesse for faget