Vi gir deg kunnskapen fremtiden trenger.

Velkommen som ny student

Velkommen som student ved Fagskolen i Viken. På denne siden finner du nyttig informasjon.

Nye studenter

Informasjon til nye studenter

Politiattest

Dersom du har fått tilbud om studieplass på en utdanning der det er krav om politiattest,
skal politiattesten leveres til skolen 4 uker etter mottatt tilbud!

NB: Gjelder ikke de som skal ta tekniske utdannelser.

Politiattest

Slik søker du!

Du søker på studieplasser til Fagskolen i Viken via Samordna opptak, som også tar imot søknader til universiteter og høyskoler.

Søknadsfristen var 15. april.

30. mai klokken 12.00 blir det lagt ut en liste over ledige studieplasser på fagskolene. Da har du en dag på deg til å se om det er noen ledige studieplasser på som du ønsker å søke på. 

Fra 31. mai kl. 09.00 kan du søke på ledige studieplasser .Det er løpande opptak til de ledige plassene.

 

Lokale opptak.

Enkelte studier kan kun søkes på i lokale opptak, informasjon finner du under "Slik søker du". 

Slik søker du

Senter for erfaringsbasert læring

 

Senter for Erfaringsbasert Læring (SEL) starter opp januar 2023 og skal være en ressurs for hele fagskolesektoren!

 

Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning

 

Les om senteret her

Studiesteder

Nyhet! Batterifagskolen

Fagskolen i Viken samarbeider med Fagskolen i Vestland, Fagskolen i Rogaland, Fagskolen i Nordland og Fagskolen i Innlandet om å etablerte Norges første fagskolestudium for batteriindustrien med oppstart januar 2023.

 

 

Finn ut mer